Cấu trúc ngữ pháp を中心に/を中心にして/を中心として(をちゅうしんに/をちゅうしんにして/をちゅうしんとして、wochuushinni, wochuushinnishite, wochuushintoshite) wochuushinni, wochuushinnishite, wochuushintoshite

Cấu trúc ngữ pháp を中心に/を中心にして/を中心として(をちゅうしんに/をちゅうしんにして/をちゅうしんとして、wochuushinni, wochuushinnishite, wochuushintoshite) wochuushinni, wochuushinnishite, wochuushintoshiteCấu trúc ngữ pháp を中心に/を中心にして/を中心として(をちゅうしんに/をちゅうしんにして/をちゅうしんとして、wochuushinni, wochuushinnishite, wochuushintoshite) wochuushinni, wochuushinnishite, wochuushintoshite

Mời các bạn cùng học Cấu trúc ngữ pháp をに/をにして/をとして(をちゅうしんに/をちゅうしんにして/をちゅうしんとして、wochuushinni, wochuushinnishite, wochuushintoshite) wochuushinni, wochuushinnishite, wochuushintoshite

Cấp độ : N2

Cách chia :

N+をに/をにして/をとして + V

Ý nghĩa, cách dùng :

Biểu thị ý nghĩa “lấy N làm trung tâm,..”. Diễn tả ý nghĩa bao quát phạm vi của hành động, hiện tượng, sự việc có trung tâm là N.

Ví dụ

さんをってください。
Yamada san o chuushin ni suwatte kudasai.
Hãy lấy anh Yamada làm trung tâm rồi ngồi xuống.

このりはAにして、展している。
kono atari ha A sha o chuushin ni shi te, keizai o hatten shi te iru.
Vùng này lấy công ty A là trung tâm để phát triển kinh tế.

たちのチームはチームさんをとして、プロジェクトをしている。
watashi tachi no chīmu ha chīmu chou no tanaka san o chuushin toshite, purojekuto o kansei shi te iru.
Nhóm chúng tôi lấy anh Tanaka là nhóm trưởng làm trung tâm để hoàn thành dự án.

に、げている。
toukyou o chuushin ni, kuruma no sagyou o hiroge te iru.
Lấy Tokyo làm trung tâm để mở rộng công nghiệp xe hơi.

にしてりにてる。
sakura kouen o chuushin ni shi te mawari ni tatemono o tateru.
Lấy công viên Sakura làm trung tâm rồi xây nhà xung quanh.

Chú ý: Đây là cách nói mang tính văn viết.

Cấu trúc ngữ pháp liên quan :

Trên đây là nội dung bài viết : Cấu trúc ngữ pháp をに/をにして/をとして(をちゅうしんに/をちゅうしんにして/をちゅうしんとして、wochuushinni, wochuushinnishite, wochuushintoshite) wochuushinni, wochuushinnishite, wochuushintoshite. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác tại trang từ điển ngữ pháp tiếng Nhật hoặc đánh trực tiếp vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Nếu không hiểu về cách chia, các bạn có thể tham khảo thêm bài : các ký hiệu trong ngữ pháp tiếng Nhật

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :