You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

chắc chắn, khoa học, môn tự nhiên, đồ lót tiếng Nhật là gì ?

chắc chắn, khoa học, môn tự nhiên, đồ lót tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chắc chắn, khoa học, môn tự nhiên, đồ lót tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
chắc chắn, khoa học, môn tự nhiên, đồ lót tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chắc chắn khoa học, môn tự nhiên đồ lót

chắc chắn

Nghĩa tiếng Nhật () : きっと
Cách đọc : きっと kitto
Ví dụ :
Chắc chắn mai mưa sẽ rơi
はきっとります。

khoa học, môn tự nhiên

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : りか rika
Ví dụ :
Anh ấy giỏi môn tự nhiên
Mai có bài kiểm tra môn tự nhiên
です。
のテストです。

đồ lót

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : したぎ shitagi
Ví dụ :
Tôi giặt đồ lót bằng tay
う。

Trên đây là nội dung bài viết : chắc chắn, khoa học, môn tự nhiên, đồ lót tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: