chỉ đạo, hướng dẫn, ngày mai (cách nói rất lịch sự), tài liệu tiếng Nhật là gì ?

chỉ đạo, hướng dẫn, ngày mai (cách nói rất lịch sự), tài liệu tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

chỉ đạo, hướng dẫn, ngày mai (cách nói rất lịch sự), tài liệu tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
chỉ đạo, hướng dẫn, ngày mai (cách nói rất lịch sự), tài liệu tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : chỉ đạo, hướng dẫn ngày mai (cách nói rất lịch sự) tài liệu

chỉ đạo, hướng dẫn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しどう
Ví dụ :
Anh ấy chỉ đạo học sinh giỏi nhỉ
導がね。

ngày mai (cách nói rất lịch sự)

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : みょうにち
Ví dụ :
Ngày mai sẽ mở cuộc họp
きます。

tài liệu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : しりょう
Ví dụ :
Tôi đã mượn tài liệu tại thư viện
りてきました。

Trên đây là nội dung bài viết : chỉ đạo, hướng dẫn, ngày mai (cách nói rất lịch sự), tài liệu tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :