đơn sơ, đơn giản, biên dịch, luận văn tiếng Nhật là gì ?

đơn sơ, đơn giản, biên dịch, luận văn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

đơn sơ, đơn giản, biên dịch, luận văn tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
đơn sơ, đơn giản, biên dịch, luận văn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : đơn sơ, đơn giản biên dịch luận văn

đơn sơ, đơn giản

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たんじゅん
Ví dụ :
Anh ấy là 1 người đơn giản
純なです。

biên dịch

Nghĩa tiếng Nhật () : 翻訳
Cách đọc : ほんやく
Ví dụ :
Bản dịch của anh ấy dễ hiểu lắm
の翻訳はかりやすいですよ。

luận văn

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ろんぶん
Ví dụ :
Nếu không hoàn thành luận văn thì không thể tốt nghiệp
げないとできませんよ。

Trên đây là nội dung bài viết : đơn sơ, đơn giản, biên dịch, luận văn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :