Học chữ Kanji bằng hình ảnh 主、住、糸

Học chữ Kanji bằng hình ản主、住、糸Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Chủ : 主

Cách đọc theo âm Onyomi: しゅ, す

Cách đọc theo âm Kunyomi: おも, ぬし

Cách Nhớ:

Chu

Người đang đội mũ đứng khoanh tay đằng kia là ông chồng.

Các từ thường gặp:

(しゅじん): Chồng tôi

(しゅふ): Vợ tôi

(しゅご): Chủ ngữ

(しゅぎ): Chủ nghĩa

(しゅだい): Chủ đề

(しゅしょく): Thức ăn chính

に(おもに): Chủ yếu

(もちぬし): Người chủ sở hữu

 

2)Trú : 住

Cách đọc theo âm Onyomi: じゅう

Cách đọc theo âm Kunyomi: す

Cách Nhớ:

Tru

Tôi sống cùng với người chủ() nhà.

Các từ thường gặp:

む(む): Sống

(じゅうしょ): Địa chỉ

(じゅうみん): Người dân

(じゅうたく): Nhà ở

(いしょくじゅう):  đồ ăn , quần áo và nơi ở

する(いじゅうする): Di cư

3)Mịch : 糸

Cách đọc theo âm Onyomi: し

Cách đọc theo âm Kunyomi: いと

Cách Nhớ:

Chi 1

Đây là hình các sợi chỉ được cuộn vào các thoi chỉ.

Các từ thường gặp:

(いと): Chỉ

(けいと): Len

(つりいと): Dây câu

(ばっ): Cắt chỉ ( sau phẫu thuật)

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 近、重、軽

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 習、漢、遠

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 氏、紙、羽

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: