Học chữ Kanji bằng hình ảnh 主、住、糸

Học chữ Kanji bằng hình ảnHọc chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Chủ :

Cách đọc theo âm Onyomi: しゅ, す

Cách đọc theo âm Kunyomi: おも, ぬし

Cách Nhớ:

Chu

Người đang đội mũ đứng khoanh tay đằng kia là ông chồng.

Các từ thường gặp:

主人(しゅじん): Chồng tôi

主婦(しゅふ): Vợ tôi

主語(しゅご): Chủ ngữ

主義(しゅぎ): Chủ nghĩa

主題(しゅだい): Chủ đề

主食(しゅしょく): Thức ăn chính

主に(おもに): Chủ yếu

持ち主(もちぬし): Người chủ sở hữu

 

2)Trú :

Cách đọc theo âm Onyomi: じゅう

Cách đọc theo âm Kunyomi: す

Cách Nhớ:

Tru

Tôi sống cùng với người chủ() nhà.

Các từ thường gặp:

住む(む): Sống

住所(じゅうしょ): Địa chỉ

住民(じゅうみん): Người dân

住宅(じゅうたく): Nhà ở

衣食住(いしょくじゅう):  đồ ăn , quần áo và nơi ở

移住する(いじゅうする): Di cư

3)Mịch :

Cách đọc theo âm Onyomi: し

Cách đọc theo âm Kunyomi: いと

Cách Nhớ:

Chi 1

Đây là hình các sợi chỉ được cuộn vào các thoi chỉ.

Các từ thường gặp:

(いと): Chỉ

毛糸(けいと): Len

釣糸(つりいと): Dây câu

抜糸(ばっ): Cắt chỉ ( sau phẫu thuật)

 

 

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Học chữ Kanji bằng hình ảnh

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: