Học chữ Kanji bằng hình ảnh 乗、写 、真

Học chữ Kanji bằng hình ản乗、写 、真Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)THỪA : 乗

Cách đọc theo âm Onyomi: じょう

Cách đọc theo âm Kunyomi: の

Cách Nhớ:

87

Một người dang tay ra đứng() trên cành cây().

Các từ thường gặp:

る(る): Lên (xe), cưỡi

(りもの): Phương tiện giao thông

える(りかえる): Đổi xe, chuyển xe

(じょうしゃ): Phương tiện giao thông

(じょうきゃく): Hành khách

せる(せる): Chất lên, chồng lên

(じょうば): Cưỡi ngựa

(じょうしゃけん): Vé xe

2)TẢ : 写

Cách đọc theo âm Onyomi:  しゃ

Cách đọc theo âm Kunyomi: うつ

Cách Nhớ:

88

Đây là hình ảnh một người đàn ông với chiếc mũ.

Các từ thường gặp:

(しゃしん): Ảnh

す(うつす): Chụp, chép lại

(しゃしんき): Máy ảnh

(しゃしんか): Nhiếp ảnh gia

(しゃせい): Phác họa

(ふくしゃ): Bản sao

(びょうしゃ): Miêu tả, tả lại

(しゃじつじゅぎ): Chủ nghĩa hiện thực

3)CHÂN : 真

Cách đọc theo âm Onyomi:  しん

Cách đọc theo âm Kunyomi: ま

Cách Nhớ:

89

Tivi chiếu hình ảnh thực.

Các từ thường gặp:

(しゃしん): Ảnh

(んなか): Chính giữa, trung tâm

(っくろ): Đen kịt

(っしろ): Trắng tinh

(よなか): Nửa đêm

剣(しんけん): Nghiêm trang, đứng đắn, nghiêm chỉnh

(しんじつ): Chân thực

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 文、英 、質

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 験、宿 、題

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 台、央 、映

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: