Học chữ Kanji bằng hình ảnh 公, 園, 込

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 公, 園, 込

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 公, 園, 込 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 公 : Công

Cách đọc theo âm Onyomi : コオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : おおやけ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 公, 園, 込

Phục vụ công chúng là một việc khó

Các từ thường gặp:

こうえん công viên
こうへい công bằng
こうむいん nhân viên công vụ
衆 こうしゅう công chúng
こうりつ công lập
の おおやけの của công cộng
こうかい công khai

2. 園 : Viên

Cách đọc theo âm Onyomi : エン

Cách đọc theo âm Kunyomi : その

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 園, 込 , 連

Thứ bảy (), tôi ra công viên nhảy.

Các từ thường gặp:

こうえん công viên
どうぶつえん vườn bách thú
ゆうえんち công viên giải trí
ようちえん mẫu giáo
えんげい nghề làm vườn
ていえん vườn
エデンの エデンのその Vườn eden, vườn địa đàng

3. 込 : Vào

Cách đọc theo âm Onyomi :

Cách đọc theo âm Kunyomi : こ_む

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 込 , 連 , 窓

Người người đang đi vào, chắc là đông lắm

Các từ thường gặp:

む こむ đông (người)
み ひとごみ đám đông
む もうしこむ xin gia nhập, ứng tuyển
む とびこむ nhảy, bay vào
み ぜいこみ bao gồm thuế
む わりこむ xen ngang (vào hàng)
む おもいこむ nghĩ rằng

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 選, 約, 束

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 連 , 窓, 側

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 放, 変, 歯

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: