Học chữ Kanji bằng hình ảnh 和, 戦 , 争

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 和, 戦 , 争

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 和, 戦 , 争 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 和 : Hòa

Cách đọc theo âm Onyomi : ワ, オ

Cách đọc theo âm Kunyomi : やわ_らぐ, なご_む、かず

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 和, 戦 , 争

Trong bữa ăn của người Nhật đều có cơm

Các từ thường gặp:

へいわ hòa bình
わしょく thức ăn nhật
典 えいわじてん từ điển Anh – Nhật
やか なごやか thân thiện
しょうわ Năm Chiêu Hòa
らぐ やわらぐ làm mềm
きょうわこく nước Cộng Hòa

2. 戦 : Chiến

Cách đọc theo âm Onyomi : セン

Cách đọc theo âm Kunyomi : たたか_う

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 戦 , 争, 政

Nhiều loại vũ khí được dùng trong chiến tranh

Các từ thường gặp:

う たたかう chiến đấu
せんそう chiến tranh
い たたかい cuộc chiến
さくせん chiến lược
れいせん chiến tranh lạnh
はんせん phản đối chiến tranh
ちょうせん khiêu chiến, thử thách (bản thân)
いくさ chiến tranh

3. 争 : Tranh

Cách đọc theo âm Onyomi : ソオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : あらそ_う

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 争, 政, 治

Anh ta cầm súng, sẵn sàng tranh đoạt

Các từ thường gặp:

せんそう chiến tranh
う あらがう chiến đấu
する きょうそうする cạnh tranh
い あらそい xung đột
ろんそう tranh luận

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 歳, 枚, 冊

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 政, 治, 経

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 神, 様, 信

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: