Học chữ Kanji bằng hình ảnh 売、読、書

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 売、読、書

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)MẠI : 売

 Cách đọc theo âm Onyomi:  ばい

 Cách đọc theo âm Kunyomi: う

 Cách Nhớ:

22 1

Người kia đang bán cái gì đó

Các từ thường gặp:

る(うる): Bán, bán hàng

れる(うれる): Bán ra, bán chạy

れる(うりきれる): Hết hàng

(うりば): Chợ

(ばいてん): Quầy bán hàng

 (じどうはんばいき): Máy bán hàng tự động

し(おおうりだし): Bán hạ giá

(しょうばい): Bán buôn

2)ĐỘC : 読


 Cách đọc theo âm Onyomi:  どく, とく, とう

 Cách đọc theo âm Kunyomi: よ

 Cách Nhớ:

23 1

Anh ấy nói() hãy đọc cuốn sách best-selling() này

Các từ thường gặp:

む(よむ): Đọc

(よみもの): Bài viết, sách

(どくしょ): Đọc sách

(どくしゃ): Độc giả

(くとうてん): Dấu chấm câu

(あいどくしょ): Cuốn sách yêu thích

 

3)THƯ : 書


 Cách đọc theo âm Onyomi:  しょ

 Cách đọc theo âm Kunyomi: か, が

 Cách Nhớ:

24 1

Tôi cầm bút lông và viết chữ Nhật “

Các từ thường gặp:

く(かく): Viết

(としょかん): Thư viện

(じしょ): Từ điển

(きょうかしょ): Sách giáo khoa

(どくしょ): Sự đọc sách

(しょどう): Thư pháp

(かたがき): Chức vị, chức tước chức danh

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: