Học chữ Kanji bằng hình ảnh 将, 祖, 育

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 将, 祖, 育

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 将, 祖, 育 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 将 : Tướng

Cách đọc theo âm Onyomi : ショオ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 将, 祖, 育

Tướng quân đang nghĩ về tương lai

Các từ thường gặp:

しょうらい tương lai
棋 しょうぎ cờ nhật
軍 しょうぐん tướng quân
しゅしょう đội trưởng

2. 祖 : Tổ

Cách đọc theo âm Onyomi : ソ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 祖, 育, 性

Khi thăm mộ tổ tiên, họ thường cúng bái đồ vật

Các từ thường gặp:

おおじ ông nội
うば bà ngoại
そせん tổ tiên
そこく nước mẹ, mẫu quốc
せんぞ tổ tiên
そふぼ ông bà
がんそ người tạo lập
きょうそ người sáng lập giáo phái

3. 育 : Dục

Cách đọc theo âm Onyomi : イク

Cách đọc theo âm Kunyomi : そだ_つ, そだ_てる

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 育, 性, 招

Tôi vừa nhìn mặt trăng (), vừa lớn lên

Các từ thường gặp:

きょういく sự giáo dục
てる そだてる lớn lên
つ そだつ nuôi dưỡng
たいいく thể dục
いくじ chăm sóc trẻ con (nhi đồng)
ほいく chăm sóc trẻ (mẫu giáo)
する しいくする nuôi dạy (động vật)

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 性, 招, 取

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 宅, 祭, 平

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 島, 陸, 港

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: