Học chữ Kanji bằng hình ảnh 形, 吉, 結

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 形, 吉, 結

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 形, 吉, 結 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 形 : Hình

Cách đọc theo âm Onyomi : ケイ,ギョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : かたち, かた

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 形, 吉, 結

Tôi đang tạo hình 1 vài thứ

Các từ thường gặp:

かた hình dáng
にんぎょう búp bê
けいようし tính từ
かこけい thì quá khứ
げんざいけい thì hiện tại
ずけい hình vẽ
せいほうけい hình vuông
かたみ vật kỷ niệm

2. 吉 : Cát

Cách đọc theo âm Onyomi : キチ, キツ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 吉, 結, 婚

Samurai hô to chúc may mắn

Các từ thường gặp:

きち vận may
だいきち rất may mắn
きちじつ ngày may man
な ふきつな không may
きっぽう tin vui
凶 きっきょう may rủi
さん よしださん ông/bà Yoshida

3. 結 : Kết

Cách đọc theo âm Onyomi : ケツ

Cách đọc theo âm Kunyomi : むす_ぶ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 結, 婚, 共

Tôi đã dùng chỉ kết lại thành cái dây may mắn

Các từ thường gặp:

する けっこんする cưới
ぶ むすぶ kết nối
けっか kết quả
論 けつろん kết luận
う ゆう buộc
けっきょく kết cuộc
する だんけつする đoàn kết
構 けっこう đủ, vừa

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 失, 鉄, 速

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 無, 伝, 細

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 婚, 共, 供

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: