Học chữ Kanji bằng hình ảnh 忘、情、眠

Học chữ Kanji bằng hình ảnh  忘、情、眠Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)Vong : 忘

Cách đọc theo âm Onyomi:  ぼう

Cách đọc theo âm Kunyomi: わす

Cách Nhớ:

vong

Chúng tôi quên không xây bức tường bên phải.

Các từ thường gặp:

れる(わすれる): Quên

(わすれもの): Đồ bỏ quên

れっぽい(わすれっぽい): Hay quên

(ぼうねんかい): Tiệc cuối năm

 

2)Tình : 情

Cách đọc theo âm Onyomi: じょう, せい, ぜい

Cách đọc theo âm Kunyomi: なさ

Cách Nhớ:

tinh

Tôi cảm thấy xanh ().

Các từ thường gặp:

(かんじょう): Tình cảm

(くじょう): Phàn nàn

(じじょう): Sự tình

(ゆうじょう): Tình bạn

(ひょうじょう): Biểu hiện cảm xúc

(じょうほう): Thông tin

け(なさけ): Thông cảm

*(ふぜい): Phong vị

 

3)Miên : 眠

Cách đọc theo âm Onyomi:  みん

Cách đọc theo âm Kunyomi: ねむ

Cách Nhớ:

mien

Người dân () đang nhắm mắt () để ngủ.

Các từ thường gặp:

たい(ねむたい): Buồn ngủ

る(ねむる): Ngủ

(すいみん): Giấc ngủ, việc ngủ

り(いねむり): Ngủ ngày

(とうみん): Ngủ đông

(さいみんじゅつ): Thuật thôi miên

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 幸、悲、笑

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 痛、恥、怒

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 困、辛、苦

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: