Học chữ Kanji bằng hình ảnh 性, 招, 取

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 性, 招, 取

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 性, 招, 取 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 性 : Tính

Cách đọc theo âm Onyomi : セイ, ショオ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 性, 招, 取

Khi sinh ra sẽ biết giới tính của trẻ

Các từ thường gặp:

だんせい đàn ông
じょせい đàn bà
せいべつ giới tính
せいかく chính xác
せいしつ tính chất
りせい lý tính
さんせい tính axit
あいしょう tương sinh (ngũ hành)

2. 招 : Chiêu

Cách đọc theo âm Onyomi : ショオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : まね_く

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 招, 取, 最

Tôi sẽ mời bạn một bữa ăn.

Các từ thường gặp:

する しょうたいする mời, chiêu đãi
く まねく mời, rủ
き まねき lời mời
しょうたいじょう thư mời

3. 取 : Thủ

Cách đọc theo âm Onyomi : シュ

Cách đọc theo âm Kunyomi : と_る

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 取, 最, 初

Đừng có cầm tai tôi.

Các từ thường gặp:

る とる lấy
る うけとる nhận
す とりだす lấy ra
す とりけす hủy bỏ
える とりかえる thay thế
り ききとり nghe hiểu
する しゅざいする thu thập (thông tin, tư liệu)

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 最, 初, 番

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 和, 戦 , 争

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 橋, 交, 申

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: