Học chữ Kanji bằng hình ảnh 橋, 交, 申

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 橋, 交, 申

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 橋, 交, 申 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 橋 : Kiều

Cách đọc theo âm Onyomi : キョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : はし

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 橋, 交, 申

Có một cái cầu gỗ () và một toà nhà

Các từ thường gặp:

はし cầu
てっきょう cây cầu sắt
ほどうきょう cầu cho người đi bộ
つり つりはし cầu treo

2. 交 : Giao

Cách đọc theo âm Onyomi : コオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : まじ_わる, ま_じる

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 交, 申, 神

Bố tôi () đang băng qua ngã tư.

Các từ thường gặp:

こうばん đồ cảnh sát
こうさてん ngã tư
こうつうじこ tai nạn giao thông
こうかん trao đổi
がいこうかん nhà ngoại giao
じる まじる hòa lẫn vào nhau
わる まじわる cắt nhau
わす かわす trao đổi

3. 申 : Thân

Cách đọc theo âm Onyomi : シン

Cách đọc theo âm Kunyomi : もう_す

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 申, 神, 様

Tia chớp đã nói với tôi rằng “tên ta là Tia chớp”

Các từ thường gặp:

す もうす lời nói
げる もうしあげる nói, trình bày (lịch sự)
む もうしこむ xin (gia nhập), ứng tuyển
し訳ない もうしわけない xin lỗi
しんせいしょ mẫu đăng ký
る もうしでる đề xuất

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

 

 

 

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: