Học chữ Kanji bằng hình ảnh 橋, 交, 申

Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 橋, 交, 申 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. : Kiều

Cách đọc theo âm Onyomi : キョオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : はし

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 橋, 交, 申

Có một cái cầu gỗ () và một toà nhà

Các từ thường gặp:

はし cầu
鉄橋 てっきょう cây cầu sắt
歩道橋 ほどうきょう cầu cho người đi bộ
つり橋 つりはし cầu treo

2. : Giao

Cách đọc theo âm Onyomi : コオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : まじ_わる, ま_じる

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 交, 申, 神

Bố tôi () đang băng qua ngã tư.

Các từ thường gặp:

交番 こうばん đồ cảnh sát
交差点 こうさてん ngã tư
交通事故 こうつうじこ tai nạn giao thông
交換 こうかん trao đổi
外交官 がいこうかん nhà ngoại giao
交じる まじる hòa lẫn vào nhau
交わる まじわる cắt nhau
交わす かわす trao đổi

3. : Thân

Cách đọc theo âm Onyomi : シン

Cách đọc theo âm Kunyomi : もう_す

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 申, 神, 様

Tia chớp đã nói với tôi rằng “tên ta là Tia chớp”

Các từ thường gặp:

申す もうす lời nói
申し上げる もうしあげる nói, trình bày (lịch sự)
申し込む もうしこむ xin (gia nhập), ứng tuyển
申し訳ない もうしわけない xin lỗi
申請書 しんせいしょ mẫu đăng ký
申し出る もうしでる đề xuất

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

 

 

 

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: