Học chữ Kanji bằng hình ảnh 画、羊 、洋

Học chữ Kanji bằng hình ản画、羊 、洋Học chữ Kanji bằng hình ảnh 院、起、火

Học chữ Kanji bằng hình ảnh . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh

1)HỌA : 画

Cách đọc theo âm Onyomi: が, かく

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 画、羊 、洋

Vẽ tranh cánh đồng dưới chân núi.

Các từ thường gặp:

(えい); Phim

(まん): Hoạt hình

(けいかく): Chương trình, kế hoạch

(か): Họa sĩ

(かい): Hội họa, bức tranh

(かくすう): Số nét

素(そ): Pixel

2)DƯƠNG : 羊

Cách đọc theo âm Onyomi:  よう

Cách đọc theo âm Kunyomi: ひつじ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 画、羊 、洋

Đây là hình con cừu.

Các từ thường gặp:

(ひつじ): Con cừu

(こひつじ): Cừu non

(ようもう): Lông cừu, len

(*やぎ): Dê

 

3)DƯƠNG : 洋

Cách đọc theo âm Onyomi:  よう

Cách đọc theo âm Kunyomi:

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 画、羊 、洋

Cừu đến nhật bản bằng đường biển.

Các từ thường gặp:

(ようふく): Âu phục

西(せいよう): Phương tây

(とうよう): Phương đông

西(たいへんよう): Thái bình dương

西(たいせいよう): Đại tây dương

(ようしき): Kiểu tây

(ようしょく): Món ăn tây

(ようしょ): Sách tây

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 飯、牛 、豚

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 川、林 、森

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 首、道、山

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: