Học chữ Kanji bằng hình ảnh 神, 様, 信

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 神, 様, 信

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 神, 様, 信 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 神 : Thần

Cách đọc theo âm Onyomi : シン, ジン

Cách đọc theo âm Kunyomi : かみ, かん

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 神, 様, 信

Chúng tôi cúng lên thần sấm chớp

Các từ thường gặp:

/ かみ/かみさま Thần
じんじゃ đền thờ
しんけい thần kinh
せいしん tinh thần
しんわ chuyện thần thoại
しんとう đạo shinto (thần đạo)
こうべ Kobe

2. 様 : Dạng

Cách đọc theo âm Onyomi : ヨオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : さま

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 様, 信, 調

Một cái cây (), con cừu () và nước () tạo nên một tình hình an bình

Các từ thường gặp:

かみさま vị thần
たなかさま Ngài Tanaka
な さまざまな nhiều loại
ようす tình trạng
に どうように tương tự
みなさま Quí vị
おうさま vua
もよう mẫu, dạng, hoa văn

3. 信 : Tín

Cách đọc theo âm Onyomi : シン

Cách đọc theo âm Kunyomi : しん_じる

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 信, 調, 査

Tôi tin những gì người ta nói ().

Các từ thường gặp:

しんごう tín hiệu
じる しんじる tin
じしん tự tin
しんよう tín dụng
しんらい sự tin tưởng
仰 しんこう tín ngưỡng
じゅしん nhận tin

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm:

Học Kanji bằng hình ảnh 女、学、子、生

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 両, 若, 老

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 調, 査, 相

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: