Học chữ Kanji bằng hình ảnh 船, 座, 席

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 船, 座, 席

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 船, 座, 席 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 船 : 船

Cách đọc theo âm Onyomi : セン

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 船, 座, 席

Anh ấy nói rằng con thuyền đó có thể chứa được tám() người

Các từ thường gặp:

ふね tàu 船便 ふなびん dịch vụ vận chuyển
風船 ふうせん khí cầu
造船 ぞうせん đóng tàu
客船 きゃくせん tàu du lịch
貨物船 かもつせん tàu chở hàng
船長 せんちょう thuyền trưởng
船旅 ふなたび du lịch đường biển

2. 座 : Tọa

Cách đọc theo âm Onyomi : ザ

Cách đọc theo âm Kunyomi : すわ_る

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 座, 席, 島

Hai ngườiv() ngồi trên đất ()

Các từ thường gặp:

座る すわる ngồi
口座 こうざ tài khoản
座席 ざせき ghế, chỗ ngồi
座布団 ざぶとん gối để ngồi
座談会 ざだんかい hội nghị bàn tròn
座敷 ざしき phòng kiểu Nhật

3. 席 : Tịch

Cách đọc theo âm Onyomi : セキ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

 Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 席, 島, 陸

Có 21 chỗ ngồi trong cửa hàng này

Các từ thường gặp:

せき ghế
出席 しゅっせき tham gia, có mặt
空席 くうせき chổ trống
欠席 けっせき vắng mặt
客席 きゃくせき ghế khán giả
着席する ちゃくせきする ngồi xuống

”Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀 Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :