Học chữ Kanji bằng hình ảnh 船, 座, 席

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 船, 座, 席

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 船, 座, 席 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Mục lục

1. 船 : 船

Cách đọc theo âm Onyomi : セン

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 船, 座, 席

Anh ấy nói rằng con thuyền đó có thể chứa được tám() người

Các từ thường gặp:

ふね tàu 便 ふなびん dịch vụ vận chuyển
ふうせん khí cầu
ぞうせん đóng tàu
きゃくせん tàu du lịch
かもつせん tàu chở hàng
せんちょう thuyền trưởng
ふなたび du lịch đường biển

2. 座 : Tọa

Cách đọc theo âm Onyomi : ザ

Cách đọc theo âm Kunyomi : すわ_る

Cách nhớ chữ 座:
Cách nhớ chữ Kanji 座
Hai ngườiv(人) ngồi trên đất (土)

Các từ thường gặp:

る すわる ngồi
こうざ tài khoản
ざせき ghế, chỗ ngồi
ざぶとん gối để ngồi
ざだんかい hội nghị bàn tròn
敷 ざしき phòng kiểu Nhật

3. 席 : Tịch

Cách đọc theo âm Onyomi : セキ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách nhớ chữ 席:
Cách nhớ chữ Kanji 席
Có 21 chỗ ngồi trong cửa hàng này

Các từ thường gặp:

せき ghế
しゅっせき tham gia, có mặt
くうせき chổ trống
けっせき vắng mặt
きゃくせき ghế khán giả
する ちゃくせきする ngồi xuống

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 性, 招, 取

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 宅, 祭, 平

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 島, 陸, 港

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: