Học chữ Kanji bằng hình ảnh 踊, 活, 末

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 踊, 活, 末

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 踊, 活, 末 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

Mục lục

1. 踊 : Dũng

Cách đọc theo âm Onyomi : ヨオ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 踊, 活, 末

Di chuyển chân () và nhảy trên hàng rào.

Các từ thường gặp:

る おどる : nhảy múa
り おどりnhảy
にほんぶようmúa cổ điển nhật bản
り ぼんおどりmúa Bon

2. 活 : Hoạt

Cách đọc theo âm Onyomi : カツ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 活, 末, 宅

Tôi uống nước và trở nên hoạt bát

Các từ thường gặp:

せいかつđời sống
かつどうhoạt động
かつじkiểu chữ in
かっきđầy sức sống
躍する かつやくするnăng nổ, hết mình
かつようsử dụng hiệu quả
な かっぱつな đầy sức sống
しょくせいかつ thói quen ăn uống

3. 末 : Mạt

Cách đọc theo âm Onyomi : マツ,バツ

Cách đọc theo âm Kunyomi : すえ

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 末, 宅, 祭

1 cái cây () tại lúc cuối đời

Các từ thường gặp:

しゅうまつ cuối tuần
げつまつ cuối tháng
ねんまつ cuối năm
すえ cuối
すえっこ con út
きまつしけん thi cuối kỳ

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 性, 招, 取

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 宅, 祭, 平

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 島, 陸, 港

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Leave a Reply

error: