Học chữ Kanji bằng hình ảnh 遅, 駐, 泊

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 遅, 駐, 泊

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 遅, 駐, 泊 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 遅 : Trì

Cách đọc theo âm Onyomi : チ

Cách đọc theo âm Kunyomi : おく_れる, おそ_い

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 遅, 駐, 泊

Một trong những con cừu () đã nghỉ ngơi nên bị trễ

Các từ thường gặp:

い おそい chậm (tính từ)
れる おくれる chậm (động từ)
する ちこくする muộn, trễ
れる のりおくれる chậm, không kịp lên tàu, xe
れ おくれ sự chậm trễ

2. 駐 : Trú

Cách đọc theo âm Onyomi : チュウ

Cách đọc theo âm Kunyomi :

Cách Nhớ:

chu kanji tru

Ông chủ () và con ngựa () của ông ấy trú lại ở đây.

Các từ thường gặp:

する ちゅうしゃする đỗ xe
ちゅうしゃじょう bãi đậu xe
使 ちゅうにちたいし đại sứ tại Nhật bản

3. 泊 : Bạc

Cách đọc theo âm Onyomi : ハク

Cách đọc theo âm Kunyomi : と_める

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 泊, 船, テープレコーダー

Chúng tôi đã ở cái khách sạn màu trắng () trên bờ biển.

Các từ thường gặp:

にはくさんにち ba ngày và hai đêm
する いっぱくする nghỉ qua đêm
まる とまる ở lại, trọ lại
める とめる cho ai đó ở lại qua đêm
宿 しゅくはく chỗ trọ, nhà trọ

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 将, 祖, 育

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 踊, 活, 末

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 船, 座, 席

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social :

Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: