Học chữ Kanji bằng hình ảnh 雪, 降, 直

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 雪, 降, 直

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 雪, 降, 直 Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , . Mời các bạn tiếp tục Học chữ Kanji bằng hình ảnh , ,

1. 雪 : Tuyết

Cách đọc theo âm Onyomi : セツ

Cách đọc theo âm Kunyomi : ゆき

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 雪, 降, 直

“Mưa () à?”.”Không, sờ thử xem. Là tuyết đó”

Các từ thường gặp:

ゆき tuyết
おおゆき mưa tuyết lớn
だるま ゆきだるま người tuyết
しんせつ tuyết mới
こうせつ tuyếy rơi
崩 なだれ lở tuyết
ふぶき bão tuyết

2. 降 : Giáng, Hàng

Cách đọc theo âm Onyomi : コオ

Cách đọc theo âm Kunyomi : お_りる, ふ_る

Cách nhớ chữ 降:
Cách nhớ chữ Kanji 降
Tôi xuống ở bến xe bus.

Các từ thường gặp:

りる おりる xuống (xe, tàu)
る ふる rơi
いこう sau đó
かこう phía dưới
ろす おろす buông xuống
こうすいりょう lượng nước mưa
りる とびおりる nhảy xuống
り どしゃぶり mưa như trút nước

3. 直 : Trực

Cách đọc theo âm Onyomi : チョク, ジキ

Cách đọc theo âm Kunyomi : ただ_ちい, なお_す

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 直, 危, 険

“Nhìn kìa! Nó bị vỡ rồi.””Hãy sửa đi”.

Các từ thường gặp:

す なおす sửa chữa
る なおる hết hỏng, được sửa xong
な しょうじきな thành thật
す みなおす xem lại
ちょくせつ trực tiếp
ちょくせん đường thẳng
な すなおな thành thật
ちに ただちに ngay lập tức

Về cách viết, các bạn nên áp dụng quy tắc, cách viết chữ Kanji, chỉ cần áp dụng vài lần sẽ viết được mọi chữ, không nên chữ nào cũng phải nhìn cách viết mới viết được 😀

Xem thêm :

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 成, 絶, 対

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 暖, 涼, 静

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 危, 険, 拾

Tự học online hi vọng việc Học chữ Kanji bằng hình ảnh , , này sẽ giúp các bạn học chữ Kanji hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng học các chữ Kanji khác trong chuyên mục Học chữ Kanji bằng hình ảnh.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: