Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện đọc tiếng Nhật N2

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 22Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 22.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 22. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 22

Dạng bài :

情景や登場人物の様子、気持ちを読み取ろう。Hãy đọc cảm xúc, dáng vẻ của nhân vật xuất hiện và tình cảnh.

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

宣教師:お嬢さんはおいくつですか。
少女:あたし?あたしは来年12。
宣教師:今日はどちらへいらっしゃるのですか?
少女:きょう?きょうはもう家へ帰るところなの。
宣教師:今日は何だかご存知ですか。
少女:12月25日でしょう。
宣教師:ええ、12月25日です。12月25日は何の日ですか。お嬢さん、あなたはご存知ですか?
少女:ええ、それは知っているわ。
宣教師:では今日は何の日ですか?ご存知ならば言ってごらんなさい。
少女:今日はあたしのお誕生日。

1.宣教師と少女はとても親しい。
2.少女はこれから教会へ行く。
3.今日はクリスマスである。
4.少女は今日が何日か知らなかった。
5.宣教師は少女とクリスマスについて話したかった。

Từ khó trong bài :

宣教師:mục sư, người truyền giáo
お嬢さん:tiểu thư

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

Mục sư: Tiểu thư bao nhiêu tuổi rồi?
Thiếu nữ: Tôi? Tôi sang năm 12.
Mục sư: Hôm nay thì tiểu thư định đi đâu?
Thiếu nữ: Hôm nay? Hôm nay tôi định về nhà.
Mục sư: Tiểu thư có biết hôm nay là ngày gì không?
Thiếu nữ: Là ngày 25/12 phải không?
Mục sư: Đúng, là ngày 25/12. 25/12 là ngày gì? Tiểu thư có biết không?
Thiếu nữ: Có, cái đó thì tôi biết.
Mục sư: vậy là ngày gì? Nếu tiểu thư biết thì xin mời nói.
Thiếu nữ: Hôm nay là ngày sinh nhật tôi.

1. Mục sư và thiếu nữ rất thân.
2. Thiếu nữ từ bây giờ sẽ đi nhà thờ.
3. Hôm nay là giáng sinh.
4. Thiếu nữ không biết hôm nay là ngày gì.
5. Mục sư đã nói chuyện với thiếu nữ về Giáng sinh.

Lựa chọn đáp án

1. Sai vì mục sư dùng kính ngữ đối với thiếu nữ.
2. Sai vì từ bây giờ thiếu nữ nói là sẽ về nhà.
3. Đúng vì hôm nay là 25/12.
4. Sai vì thiếu nữ đã nói là biết ngày này là ngày gì, và nói là ngày sinh nhật mình.
5. Đúng vậy vì toàn bộ cuộc hội thoại xoay quanh vấn đề về giáng sinh.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 21

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 22. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *