Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 21

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 21Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 21.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 21. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 21

Dạng bài :

指示語に注意!ー指示語の内容が後にくるものに注意!: Hãy chú ý những từ ngữ chỉ thị! – Hãy chú ý những điều đi sau nội dung có từ chỉ thị.

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

A:いつも通る道の、ほらベンチがあるところ、なんだかゴミだらけだと思わない?うちの学校の子なんかも、そこでよくおしゃべりしているんだけど、食べたもののゴミとかをそのままにしていくから…。
B:みんな、ベンチの下や木の周りに捨てていくんだよね。ね、うちのクラブでゴミ箱作ってそこへ置くっていうのはどう?美術部に絵をかいてもらってさ。
A:あ、それいいかも。

1.AさんとBさんは同じクラブのメンバーである。
2.Bさんは美術部のメンバーである。
3.学校のベンチの周りは、ゴミでいっぱいである。
4.Aさんたちは自分たちでゴミ箱を作るつもりである。
5.ベンチに描く絵を美術部に頼む予定である。

Từ khó trong bài :

美術部:khoa mỹ thuật, bộ phận mỹ thuật

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

A: Cậu có nghĩ chỗ băng ghế mà đường mình hay đi qua không hiểu sao lại đầy rác không? Có lẽ là do mấy đứa bé trường mình, chúng hay ở đấy trò chuyện rồi cũng để rác của đồ đã ăn ở đó…
B: Mọi người vứt rác dưới băng ghế và xung quanh cây nữa. Này, câu lạc bộ của chúng ta làm thùng rác rồi để đó thì sao? Nhờ bộ phận mỹ thuật vẽ tranh vào đó.
A: A, thế hay nhỉ.

1. Cả A và B đều là thành viên của 1 câu lạc bộ.
2. B là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật.
3. Xung quanh băng ghế của trường có đầy rác.
4. Nhóm A định tự mình làm thùng giác.
5. Định nhờ bộ phậm mỹ thuật về tranh sẽ vẽ ở băng ghế.

Lựa chọn đáp án

1. Đúng vì B đã nói rằng “câu lạc bộ của chúng ta”, ý bao gồm cả A trong đó.
2. Sai vì không có thông tin như vậy.
3. Sai vì không phải băng ghế của trường mà là băng ghế ở con đường A và B thường đi qua.
4. Đúng vì B đã gợi ý cho câu lạc bộ và A cũng đồng tình.
5. Sai vì không phải tranh vẽ ở băng ghế mà là ở thùng rác sẽ đặt cạnh băng ghế.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 20

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 21. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: