Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện đọc tiếng Nhật N2

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 6Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 6.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 6. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 6

Dạng bài :

決まっパターンに慣れよう: Hãy làm quen với những mẫu câu sẵn.

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

A:今度、大谷美和のコンサートに行かない?ギタリスト2人とピアニストの4人でやるんだって。
B:行く、行く。日本でのコンサートは久しぶりだよね。
A:うん、パリに住んでいるし、海外での活動の方がずっと多いらしいよ。
B:ふーん。もっと日本でやってくれればいいのに。
A:そうだよね。あ、今度はクラシックだけじゃなくて、映画音楽や日本の歌もやるんだって。

1.AさんはBさんをコンサートに誘っている。
2.大谷美和は今度日本ではじめてコンサートを開く。
3.大谷美和は日本国内での活動が少ない。
4.大谷美和は今度のコンサートでクラシックを演奏しない。
5.Bさんは、大谷美和のコンサートに行きたがっている。

Từ khó trong bài :

ギタリスト:nghệ sĩ guitar

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

A: Lần này cậu có tới buổi hòa nhạc của Ootani Miwa không? Nghe nói là có hai người nghệ sĩ guitar và 4 người nghệ sĩ piano sẽ chơi đấy.
B: Tớ đi, tớ đi. Lâu rồi mới có buổi hòa nhạc ở Nhật nhỉ.
A: Ừ, bởi vì ông ấy sống ở Paris, ở nước ngoài thì hoạt động nhiều hơn hẳn đó.
B: Hừm. Nếu Nhật Bản làm nhiều hơn nữa thì tốt biết mấy…
A: Đúng vậy. A, lần này không chỉ nhạc cổ điển mà nghe nói còn chơi cả nhạc điện ảnh và những bài hát Nhật Bản nữa.

1. A rủ B tới buổi hòa nhạc.
2. Ootani Miwa lần này mở buổi hòa nhạc đầu tiên ở Nhật Bản.
3. Ootani Miwa hoạt động ở trong nước Nhật ít.
4. Ootani Miwa thì không biểu diễn nhạc cổ điển ở buổi hòa nhạc lần này.
5. B muốn đi tới buổi hòa nhạc của Ootani Miwa.

Lựa chọn đáp án

1. Đúng vì ban đầu A có rủ B rằng :”Lần này cậu có tới buổi hòa nhạc của Ootani Miwa không? ” và B đồng ý.
2. Sai vì không có thông tin như vậy. Chỉ có thông tin rằng Ootani Miwa ít khi hoạt động ở Nhật Bản thôi.
3. Đúng vì có thông tin: Ở Nhật lâu rồi mới có buổi hòa nhạc của Ootani Miwa và phần lớn ông sống ở nước ngoài và hoạt động nhiều ở nước ngoài.
4. Sai vì có thông tin là: lần này không chỉ nhạc cổ điển mà nghe nói còn chơi cả nhạc điện ảnh và những bài hát Nhật Bản.
5. Đúng vì khi A rủ thì B đã đồng ý đi.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 5

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 6. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *