Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện đọc tiếng Nhật N2

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 52Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 52.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 52. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 52

Dạng bài :

事件や事故の記事に慣れよう!: Hãy làm quen với những bài báo về tai nạn hoặc sự việc

次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

お中元もエコを主力に
お中元商戦を目前に、百貨店のOOとrrは 目玉商品を公開した。
両百貨店とも、「エコ」をテーマに商店を並べ、産地や素材へのこだわりを強調している。
OO百貨店はお中元用商品25品を選び、展示した。
有機農法によるジュースレストランなどで余った食材をエサとして飼育した豚の肉などもあった。rr百貨店でも地下入り口に10品並べ、「人と地球にやさしい「グリーンギフト」として農薬を減らして栽培した野菜の冷製スープなどの商品を主力としている。
両百貨店とも「ほかでは買えない」ものを演出し、客に財布のひもをゆるめてもらうのがねらいだ。

問1:文中で目玉商品と同じ意味で使われている言葉はどれか。
1.中元用商品
2.エコ商品
3.ギフト商品
4.主力商品
問2:この記事の内容と合っているものはどれか。
1.どちらの百貨店も客が買いやすいような値段設定にしている。
2.どちらの百貨店も環境に配慮した注目している
3.どちらの百貨店も同じような商品を並べて商戦に臨んでいる
4.一方の百貨店では品数を多くし、他方では品数を少なくして商戦に臨んでいる

Từ khó trong bài :

有機農法:nông nghiệp hữu cơ
栽培する:cày cấy, trồng trọt

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới

Biến quà tặng lễ hội Bon bằng đồ sinh thái thành đồ chủ lực
Trước mắt trong cuộc cạnh tranh mua bán quà tặng lễ hội Bon thì cửa hàng bách hoá OO và rrđã công khai mặt hàng lời cho người mua.
Cả hai cửa hàng bách hoá đếu lấy chủ đề là “sinh thái” rồi bày cửa hàng, nhấn mạnh sự khó khăn trong nơi sản xuất và nguyên liệu.
Bách hoá OO thì chọn 25 sản phẩm trong các mặt hàng dùng để bán quà lễ Bon và triển lãm.
Ở những nhà hàng nước hoa quả dựa vào nông nghiệp hữu cơ thì cũng có thịt lợn nuôi bằng việc lấy thức ăn thừa làm mồi. Dù ở bách hoá rrthì ở cửa ra vào dưới lòng đất cũng bày 10 mặt hàng, lấy khẩu hiệu “Những quà tặng xanh thân thiện với trái đất và con người”, chủ lực tập trung vào các mặt hàng như súp lạnh từ rau được nuôi trồng bằng cách giảm bớt các hoá chất nông nghiệp.
Cả 2 cửa hàng bách hoá đều sản xuất những thứ “Không thể mua được cái khác” , nhắm tới túi tiền lỏng dây của khách hàng.

Câu 1: Trong đoạn văn thì từ được sử dụng với ý nghĩa giống như từ “mặt hàng có lợi cho khách hàng” là gì?
1. Những mặt hàng dùng làm quà tặng lễ Bon
2. Sản phẩm sinh thái
3. Sản phẩm làm quà tặng
4. Sản phẩm chủ lực
Câu 2: Điều hợp nhất với nội dung bài báo này là gì?
1. Cửa hàng bách hoá nào cũng dùng giá cố định mà khách dễ mua
2. Cửa hàng bách hoá nào cũng chú ý quan tâm tới môi trường
3. Cửa hàng bách hoá nào cũng tiến đến cạnh tranh mua bán bằng cách bày những sản phẩm giống nhau.
4. Một bên cửa hàng bách hoá thì số lượng mặt hàng nhiều, bên còn lại thì số lượng hàng ít nên tiến tới cạnh tranh mua bán

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 4 bởi vì “mặt hàng có lợi cho khách hàng” được nhắc đến trong đoạn văn là những sản phẩm chủ lực mà các bách hoá đưa ra để cạnh tranh mua bán.
Câu 2 đáp án đúng là 2 vì tiêu đề của bài báo là về những sản phẩm sinh thái, tức là những sản phẩm thân thiện với môi trường

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 51

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 52. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *