Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 16

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 16Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 16.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 16. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 16

Dạng bài :

「ない」がった!: Hãy chú ý những cách nói cuối câu có từ 「ない」

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

:あれ、ここも?このえるがどんどんっちゃって、居くなったよな。でもったら罰とられるっていうし。はつらいよ。
:じゃ、やめちゃえばいいじゃない。どんどんがりしているんでしょ。いし、それに、りのにとっても惑だし。
:……。でも、だったら、酔っいだって惑だとうんだけどな。
:いえ、おより惑よ。はいやでもたちのってくるんだから。

1.このでは、たばこをがない。
2.でタバコをって罰った。
3.にタバコをやめるように勧めている。
4.は酔っいほど惑をかけていないとっている。
5.は、酔っいより惑だとっている。

Từ khó trong bài :

:tiện nghi, thoải mái
:người hút thuốc
酔っい:người say rượu
:phạt tiền

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

Người đàn ông: Ơ, ở đây cũng cấm hút thuốc sao? Ở công ty này những chỗ có thể hút thuốc được dần dần giảm đi, đúng là không thoải mái mà. Ở đường mà hút thuốc thì cũng bị phạt tiền. Người hút thuốc khổ lắm đó.
Người phụ nữ: Vậy, anh nên bỏ hút đi là tốt hơn phải không. Nó dần dần tăng giá rồi phải không. Vừa không tốt cho cơ thể, hơn nữa cũng gây phiền tới những người xung quanh.
Người đàn ông: ….. Nhưng, nếu vậy thì tôi nghĩ kẻ say rượu cũng gây phiền chứ.
Người phụ nữ: Không, nó phiền phức hơn cả rượu đấy! Vì khói thuốc là dù không muốn nhưng vẫn vào được cơ thể chúng ta đó.

1. Ở công ty này không có chỗ hút thuốc.
2. Người đàn ông hút thuốc ở đường nên đã trả tiền phạt.
3. Người phụ nữ khuyên người đàn ông nên bỏ thuốc.
4. Người đàn ông nói rằng người hút thuốc không gây rắc rối bằng người say rượu.
5. Người phụ nữ nghĩ rằng người hút thuốc gây phiền hơn cả người say rượu .

Lựa chọn đáp án

1. Sai vì chỉ có thông tin cho rằng ở công ty này chỗ hút thuốc đang giảm đi thôi chứ không phải không có.
2. Sai vì không có thông tin cho rằng người đàn ông đã hút thuốc. Chỉ có luật quy định là hút thuốc ở đường sẽ phải trả tiền phạt.
3. Đúng vì người phụ nữ đã nói: “Vậy, anh nên bỏ hút đi là tốt hơn phải không. ”
4. Sai vì người đàn ông chỉ nói rằng những kẻ say rượu cũng gây phiền phức chứ không có ý so sánh.
5. Đúng vì khi người đàn ông nói rằng những kẻ say rượu cũng gây phiền phức thì người phụ nữ cũng nghĩ là “Không, nó phiền phức hơn cả rượu đấy”

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 15

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 16. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :