Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 38

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 38Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 38.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 38. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 38

Dạng bài :

!: Hãy chú ý cách nói cuối câu!

次の文書を読んで、後の問いに対する答えとして最も良いものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

XX1010
No.1003412
まき
グリーンサポートクラブ
 
*************
のお

ですが、よりにわたりごしておりますとおり、2Xの3から6ヵ納のままとなっております。
つきましては、までにお振みいただきますようおいいたします。
までにおいがない9条に基づき、の措らせていただきますので、ご承ください。
いでおいのをおわびげます。

1:このについてしいものはどれか。
1.のおいというめてた。
2.このは3カ納になっている。
3.このままわなければではなくなる。
4.わなければならない。
2:このったはいつまでにわなければならないが。
1.1010
2.1031
3。1110
4.1130

Từ khó trong bài :

:quy luật
:nộp, thanh toán
納:chưa thanh toán
の措をとる:khai trừ

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng nhất trong 1.2.3.4 cho những câu hỏi dưới đây.

Bình Thành ngày 10 tháng 10 năm XX
Hội viên No. 1003412
Ngày Yamanaka Maki
Câu lạc bộ hỗ trợ Green
Kế toán Yamashita Tarou
Điện thoại **********
Xin ngài thanh toán hội phí
Tiền lược
Tuy hơi gấp nhưng tôi xin được thông báo rằng trong vài lần từ đợt trước, hội phí của năm Bình Thành 2X có kì hạn là từ cuối tháng 3 tới tháng 6 vẫn chưa được thanh toán.
Nói cách khác, chúng toi mong ngài chuyển khoản cho chúng tôi cho tới ngày cuối cùng của tháng này.
Trong trường hợp ngày không trả tới hạn thì dựa trên điều khoản 9 quy luật hội viên thì ngài sẽ bị khai trừ khỏi hội. Mong ngài hiểu cho.
Trong trường hợp ngài đã trả và có sự hiểu lầm với tấm thiệp này thì xin được nói lời xin lỗi.

Câu 1: Đâu là điều đúng với đoạn văn dưới đây?
1. Thông báo mong thanh toán hội phí mới tới lần đầu.
2. Người này vẫn chưa thanh toán 3 tháng hội phí.
3. Nếu cứ thế này không trả hội phí thì sẽ không còn là hội viên nữa.
4. Hội viên phải trả hội phí mỗi tháng.
Câu 2:
1. Ngày 10 tháng 10
2. Ngày 31 tháng 10
3. Ngày 10 tháng 11
4. Ngày 30 tháng 11

Lựa chọn đáp án

Câu 1: Đáp án đúng là 3 vì trong đoạn văn có câu: “Trong trường hợp ngày không trả tới hạn thì dựa trên điều khoản 9 quy luật hội viên thì ngài sẽ bị khai trừ khỏi hội. ”
Câu 2: Đáp án đúng là 2 vì trong đoạn có câu rằng: “chúng toi mong ngài chuyển khoản cho chúng tôi cho tới ngày cuối cùng của tháng này.”. Tháng này là tháng 10 nên ngày cuối cùng là ngày 31.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 37

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 38. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :