Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 33

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 33Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 33.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 33. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 33

Dạng bài :

してしよう:Hãy chỉnh sửa các đoạn văn phức tạp và hiểu

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

て、すごい!あんなのよくれるよね。なんてえられない。
怖いとはらないんだよ。てっぺんをするときはよりろののほうがするから怖いんだ。られるからね。
:じゃ、のほうをるときは逆なの?
:そうそう、ろのされてすからね。
:まあ、屈ではそうかもしれないけど、やっぱりは怖いな。にもないんだもん。わー、て!してる!ちる!
ちないよ、があるんだから。

1.はジェットコースターにっている。
2.はジェットコースターにりたがっている。
3.にジェットコースターをている。
4.ジェットコースターのスピードはつねにわらない。
5.ジェットコースターはによって怖さのう。

Từ khó trong bài :

する:gia tốc
る:kéo
屈:logic, lí lẽ
てっぺん:đỉnh
:lực ly tâm

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

Người phụ nữ: Xem này, tuyệt quá! Có thể đi xe được như vậy. Đặc biệt là cái đi đầu tiên ấy, tôi không nghĩ nổi.
Người đàn ông: Cái đi đầu tiên không có nghĩa là cái nguy hiểm nhất đâu. Khi vượt quá đỉnh thì ghế phía sau sẽ tăng tốc độ nên sẽ đáng sợ hơn ghế phía trước đó. Có lẽ sẽ bị xe trước kéo đi đó.
Người phụ nữ: Vậy, khi đi qua xe cuối cùng thì sẽ ngược lại hả?
Người đàn ông: Đúng vậy, sẽ bị ghế phía sau xô đẩy nên sẽ tăng thêm tốc độ đó.
Người phụ nữ: thật là hợp lô gic nhưng quả nhiên ghế đầu tiên đáng sợ nhỉ. Tại vì phía trước chẳng có gì cả. A- Nhìn này! Chúng đang chuyển động một vòng! Sẽ rơi mất!
Người đàn ông: Không rơi đâu. Vì có lực ly tâm mà.

1. Hai người đang đi tàu lượn.
2. Người phụ nữ muốn đi tàu lượn.
3. Người đàn ông bình tĩnh nhìn tàu lượn.
4. Tốc độ của tàu lượn bình thường không thay đổi.
5. Tàu lượn thì tùy vào ghế ngồi mà cảm giác sợ hãi sẽ khác nhau.

Lựa chọn đáp án

1. Sai vì họ đang nhìn tàu lượn chứ không phải trực tiếp chơi.
2. Sai vì không có thông tin nào như vậy.
3. Đúng bởi vì khi người phụ nữ nói là tàu sẽ rơi mất thì người đàn ông vẫn bình tĩnh cho rằng tàu không rơi được.
4. Sai vì tốc độ của tàu có thay đổi.
5. Đúng vì nếu ngồi ở ghế đầu tiên sẽ chưa chắc đã sợ mà ở những ghế sau sẽ sợ hơn.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 32

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 33. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :