Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 10

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 10Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 10.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 10. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 10

Dạng bài :

まわしのれよう:Hãy làm quen với những cách nói gián tiếp

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

輩、就はどうですか?
:ああ、就つおちて、かったところ。
:わあ、おめでとうございます!それ、採ですか。
:まだだよ。っただけで、これからのがあるんだから。あれ、このの補講があるんだった。どうしよう。
においしてませてもらうとか、にしてもらうとか?
:こういう、どっちにいたらいいんだろう?課でしてみる。

1.さんはさんの輩である。
2.さんは就まった。
3.さんにとってい。
4.さんは補講をんでける。
5.さんはにしてもらう。

Từ khó trong bài :

補講:buổi học bù
:hoạt động làm việc, làm việc

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

Tanaka: Tiền bối, việc làm của anh thế nào rồi?
Mori: A, hoạt động làm việc? Một cái được, một cái mất.
Tanaka: Ồ, chúc mừng anh! Đó là thông báo tuyển dụng sao?
Mori: Vẫn chưa đâu. Chỉ mới qua lần một, từ bây giờ còn phỏng vấn lần hai nữa mà. Cái đó, hôm đó có buổi học bù ở đại học. Làm sao đây?
Tanaka: Hay xin thầy giáo nghỉ học, xin công ty vào ngày khác?
Mori: Trong trường hợp đó thì nên hỏi nơi nào trước đây? Để tôithử thảo luận với hội học sinh xem.

1. Tanaka là hậu bối của Mori.
2. Mori đã tìm được công việc.
3. Đối với Mori thì kỳ thi thứ hai không thuận tiện lịch.
4. Mori sẽ nghỉ buổi học bù để đến phỏng vấn.
5. Mori sẽ xin buổi phỏng vấn sang hôm khác.

Lựa chọn đáp án

1. Đúng vì Tanaka gọi Mori là tiền bối.
2. Sai vì Mori mới qua được vòng 1 trong tuyển dụng, còn qua một vòng nữa mới có thể làm việc.
3. Đúng vì hôm đó trùng với buổi học bù.
4. Sai vì Mori vẫn đang phân vân nên tới nơi nào, chưa quyết định được.
5. Sai vì Mori vẫn đang phân vân nên tới nơi nào, chưa quyết định được.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 9

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 10. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :