Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện đọc tiếng Nhật N2

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 10Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 10.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 10. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 10

Dạng bài :

遠まわしの表現に慣れよう:Hãy làm quen với những cách nói gián tiếp

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

田中:先輩、就活はどうですか?
:ああ、就職活動?一つおちて、一つ受かったところ。
田中:わあ、おめでとうございます!それ、採用通知ですか。
:まだだよ。一次通っただけで、これからの二次の面接があるんだから。あれ、この日、大学の補講があるんだった。どうしよう。
田中:先生にお願いして休ませてもらうとか、会社に別の日にしてもらうとか?
:こういう場合、どっちに先に聞いたらいいんだろう?学生課で相談してみる。

1.田中さんは森さんの後輩である。
2.森さんは就職が決まった。
3.森さんにとって二次試験の日は都合が悪い。
4.森さんは補講を休んで面接を受ける。
5.森さんは面接の日を別の日にしてもらう。

Từ khó trong bài :

補講:buổi học bù
就職活動:hoạt động làm việc, làm việc

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

Tanaka: Tiền bối, việc làm của anh thế nào rồi?
Mori: A, hoạt động làm việc? Một cái được, một cái mất.
Tanaka: Ồ, chúc mừng anh! Đó là thông báo tuyển dụng sao?
Mori: Vẫn chưa đâu. Chỉ mới qua lần một, từ bây giờ còn phỏng vấn lần hai nữa mà. Cái đó, hôm đó có buổi học bù ở đại học. Làm sao đây?
Tanaka: Hay xin thầy giáo nghỉ học, xin công ty vào ngày khác?
Mori: Trong trường hợp đó thì nên hỏi nơi nào trước đây? Để tôithử thảo luận với hội học sinh xem.

1. Tanaka là hậu bối của Mori.
2. Mori đã tìm được công việc.
3. Đối với Mori thì kỳ thi thứ hai không thuận tiện lịch.
4. Mori sẽ nghỉ buổi học bù để đến phỏng vấn.
5. Mori sẽ xin buổi phỏng vấn sang hôm khác.

Lựa chọn đáp án

1. Đúng vì Tanaka gọi Mori là tiền bối.
2. Sai vì Mori mới qua được vòng 1 trong tuyển dụng, còn qua một vòng nữa mới có thể làm việc.
3. Đúng vì hôm đó trùng với buổi học bù.
4. Sai vì Mori vẫn đang phân vân nên tới nơi nào, chưa quyết định được.
5. Sai vì Mori vẫn đang phân vân nên tới nơi nào, chưa quyết định được.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 9

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 10. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *