Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 51

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 51Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 51.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 51. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 51

Dạng bài :

してしよう!: Hãy đoán ý nghĩa của câu bằng cách chú ý vào trợ từ

次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

A

Aによる影響で、乱となっていた欧州の航網が22するしをした。15灰が散して、10便航、で700めされた。
けた損は15~25ユーロにのぼるとみられ、を含めるとさらに損するとみられている。

1:「」とはか。
1.
2.の構
3.航
4.便
2:このっているものはどれか。
1.この災害による航の損は25ユーロにとどまった
2.が噴するといつもべなくなる
3.の影響では欧州し、などアジアへ
4.乱からまで1かかった

Từ khó trong bài :

:núi lửa phun trào
網:hoạt động chuyên chở đường hàng không
灰:tro bụi núi lửa
散する:phát tán

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới

Núi lửa phun trào ở nước A
Bình thường hoá “Chân trời”
Do anh hưởng bởi việc phun trào ở nước A nên hoạt động chuyên chở đường hàng không của châu Âu đã trở nên hỗn loạn lớn thì đã phát biểu sự suy đoán rằng sẽ bình thường hoá trong ngày 22. Ngày 15 từ sau khi tro bụi núi lửa phát tán đi thì từ 10 vạn hàng trở lên bị ngừng lại, trên thế giới thì đã bị dừng lại từ 700 vạn trở lên.
Tổn thất mà ngành hàng không phải chịu đựng được xem là khoảng 15 ~ 25 trăm triệu Euro, bao gồm cả ngành du lịch thì còn được xem là tổn thất lớn hơn.

Câu 1: “Chân trời” là gì?
1. Ngành du lịch
2. Khu vực sân bay
3. Ngành hàng không
4. Số hàng của máy bay
Câu 2: Điều hợp với nội dung bài báo trên là gì?
1. Sân bay và ngành du lịch do tai hoạ đó đã bị ngừng lại với tổn thất 25 trăm triệu Euro
2. Hễ núi lửa phun trào thì máy bay không thể bay được bất cứ lúc nào.
3. Do ảnh hưởng của núi lửa mà khách tham quan bị ngừng lại chuyến du lịch châu Âu, đi đến các nước châu Á như Nhật Bản
4. Vì hỗn loạn nên để bình thường hoá đã mất 1 tuần.

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 4 bởi vì tiêu đề là “Bình thường hoá chân trời” mà ngay câu thứ nhất có nhắc đến việc bình thường hoá hoạt động chuyên chở hàng không nên có thể suy ra “chân trời” là số hàng của máy bay.
Câu 2 đáp án đúng là 4 vì:
+) 1 sai bởi vì tổn thất là khoảng từ 15~ 25 trăm triệu Euro chứ không phải cố định là 25 trăm triệu Euro
+) 2 sai bởi vì không có thông tin đó trong bài
+) 3 sai bởi vì không có thông tin rằng khách tham quan phải đi tới các nước châu Á như Nhật Bản

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 50

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 51. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :