Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 9

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 9Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 9.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 9. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 9

Dạng bài :

まったえよう:Hãy ghi nhớ hình thức của bức thư trang trọng

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

A:プリンターるの、だよね?
B:あ、それが、1れるんだそうです。18…。
A:え?1も?だったらいにけばよかったなあ。あれ、18って、にだれもいないんじゃない?
B:あ、そうでしたね。えっと、にはってこられるといますけど、ちょっとからないんですよね。19にしてもらいましょうか。
A:いや、がいいから、とかにしてもらえないの?
B:じゃ、いちばんにしてもらいます。

1.プリンターはではくはずだった。
2.プリンターは19けてもらうことにした。
3.AさんもBさんも18にいない。
4.AさんもBさんも19にしかにいない。
5.プリンターはより1れてくことになる。

Từ khó trong bài :

プリンター:máy in

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

A: Ngày mà máy in đến là thứ sáu nhỉ?
B: À, cái đó thì có tin là sẽ chậm một tuần đó. Trong buổi sáng ngày 18….
A: Hả? Những một tuần sao? Nếu vậy thì đi mua ở Akihabara đã tốt rồi. Ơ này, nói đến ngày 18, do đi khám sức khỏe mà ở công ty sẽ không có ai phải không?
B: A, đúng vậy nhỉ. Ừm, tôi nghĩ nó sẽ được đưa lại vào buổi chiều nhưng tôi không biết rõ thời gian nhỉ. Để ngày 19 nhé?
A: Không, nhanh hơn là tốt nhất nên có thể để buổi chiều tối không?
B: Vậy, hãy để thời gian muộn nhất nhé.

1. Máy in chắc sẽ được chuyển đến theo dự định ban đầu.
2. Máy in được quyết định là sẽ được chuyển đến vào thời gian muộn của ngày 19.
3. Cả A cả B đều không ở công ty trong buổi sáng ngày 18.
4. Cả A và B đều chỉ ở công ty trong buổi chiều ngày 19.
5. Máy in sẽ được chuyển đến trễ hơn một tuần so với dự định ban đầu.

Lựa chọn đáp án

1. Sai bởi vì ở đoạn hội thoại có thông tin là sẽ chuyển chậm hơn một ngày và vào chiều tối muộn ngày 18.
2. Sai vì có thông tin là máy in sẽ được chuyển đến vào chiều tối muộn ngày 18, không phải ngày 19.
3. Đúng vì hôm đó công ty khám sức khỏe, không có ai ở công ty cả.
4. Sai vì không có thông tin đó.
5. Đúng vì ở đoạn đầu B có nói: “cái đó thì có tin là sẽ chậm một tuần đó. ”

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 8

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 9. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :