Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện đọc tiếng Nhật N2

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 12Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 12.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 12. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 12

Dạng bài :

カタカナで書かれた言葉に注意!ー和製英語の場合:Hãy chú ý những từ ngữ được viết bằng Katakana! – Trong trường hợp từ tiếng Nhật gốc Anh.

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

男の人:また病院のミスで患者が死んだんだって。看護師が患者に間違った薬を点滴したらしいよ。
女の人:え?薬の確認は当然するでしょう?
男の人:確認はしたけど患者の名前が間違って書かれていたんだって。
女の人:信じられない。そんなケアレスミスで人に命が奪われるなんて…。
男の人:ああ、ひどいよね。ニュースにならないミスはもっともっとあるということなんだろうね。

1.患者が死んだのは、病院のせいである。
2.病院の不注意で、患者が違う薬を飲んでしまった。
3.看護師は薬の確認をしなかった。
4.女の人は看護師たちが薬の名前を知らなかったことが信じられない。
5.男の人は、病院の不注意はたくさんあると思っている。

Từ khó trong bài :

患者:bệnh nhân
看護師:y tá
点滴:tiêm, truyền
ケアレスミス:lỗi cẩu thả

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

Người đàn ông: Nghe nói có vụ lại là lỗi của bệnh viện mà bệnh nhân chết. Hình như y tá tiêm cho bệnh nhân nhầm thuốc đấy.
Người phụ nữ: Hả? Xác nhận thuốc chắc là điều đương nhiên chứ nhỉ?
Người đàn ông: Đã xác nhận rồi nhưng vì tên bệnh nhân bị viết sai.
Người phụ nữ: Không thể tin được. Vì lỗi cẩu thả như thế mà người bị mất mạng….
Người đàn ông: A, tệ thật nhỉ. Những lỗi không đáng trở thành tin tức thì ngày ngày có nhiều hơn nhỉ.

1. Bệnh nhân chết là do lỗi của bệnh viện.
2. Do bệnh viện không chú ý mà bệnh nhân đã uống nhầm thuốc.
3. Y tá không xác nhận lại thuốc.
4. Người phụ nữ không thể tin rằng những y tá lại không biết tên của thuốc.
5. Người đàn ông nghĩ là sự không chú ý của bệnh viện thì nhiều.

Lựa chọn đáp án

1. Đúng bởi vì bệnh nhân chết là do y tá của bệnh viện tiêm nhầm thuốc.
2. Sai vì y tá của bệnh viện có chú ý nhưng là do tên bệnh nhân bị viết nhầm.
3. Sai vì có thông tin là y tá có xác nhận lại thuốc. Người đàn ông có nói vậy.
4. Sai vì y tá biết tên thuốc nhưng nhầm tên người bệnh.
5. Đúng, vì ở cuối bài người đàn ông có nói: “A, tệ thật nhỉ. Những lỗi không đáng trở thành tin tức thì ngày ngày có nhiều hơn nhỉ.”

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 11

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 12. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *