Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 49

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 49Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 49.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 49. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 49

Dạng bài :

!: Hãy chú ý những từ ngữ chỉ thị!

次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

りのゴミ
にベンチがつあります。すぐそばには植えてられていて、おりがひとみするのにちょうどいいです。りのもよくっておしゃべりをしています。
は、そのたちがしていったものらしく、ベンチのりにはジュースのき缶や弁などのゴミが散らかっていて、あまりちのいいとはえませんでした。けれども、いつだったか、ったゴミかれました。4、それぞれペキンでいろいろなられ、「えるゴミ」「えないゴミ」「き缶」「き瓶」というかれ、かわいいいていました。缶でできたいがら、れもありました。
そのゴミかれてからは、 よりもまってきています。そこにっていたたちのでは、くのたちがったということです。の態いのにはあきれていたのですが、そんなばかりではないとわかり、まりました。

1:よりもまってきていますとあるが、なぜよりもまってくるのか。
1.ゴミをてるため
2.潔でちのいいになったから
3.たちの態がよくなったから
4.タバコをすうができたから
2:そんなとは、どんなのことをっているのか。
1.ゴミったたち
2.りにベンチにっておしゃべりをするたち
3.しいたち
4.態たち

Từ khó trong bài :

り:tự làm
いがら:tàn thuốc

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới

Thùng rác tự làm
Trên con đường đi bộ đến nhà ga có một băng ghế.Ngay bên cạnh có mấy cây được trồng, là chỗ đẹp cho những người già hay nghỉ ngơi chốc lát.Cả những học sinh cao trung trên đường về nhà cũng hay ngồi nói chuyện.
Trước đây, những đồ mà các học sinh cao trung đó để lại, những lon nước ngọt trống hay vỏ hộp cơm hộp rải rác xung quanh ăng ghế nên không thể nói rằng đó là nơi có cảm giác tốt nữa. Tuy nhiên, từ lúc nào mà ở dưới cây đã được đặt một cái thùng rác được làm. Bốn cái, mỗi cái được sơn nhiều màu sơn, được viết những từ “Rác cháy được” “rác không cháy được” “Lon rỗng” “chai rỗng”, cũng có cả tranh dễ thương đính vào. Ở lon có cả những tàn thuốc được cho vào.
Từ sau khi những thùng rác đó được để thì nhiều người tập trung lại hơn lúc trước. Câu chuyện của những người ngồi đó thì có nói là những người học sinh cấp ba gần đây làm. Dạo này thái độ của học sinh cao trung kém nên đã từ bỏ nhưng tôi biết không chỉ có toàn những học sinh cấp 3 như thế nên tôi thực sự ấm lòng.

Câu 1: Có câu: “nhiều người tập trung lại hơn lúc trước”, tại sao lại có nhiều người tập trung lại hơn lúc trước?
1. Để vứt rác
2. Vì nó đã trở thành nơi sạch sẽ, có cảm giác tốt
3. Do thái độ của học sinh cao trung tốt lên
4. Do có chỗ hút thuốc
Câu 2: “Những học sinh cấp ba như thế” là nói đến những học sinh cấp ba thế nào?
1. Những học sinh tạo ra thùng rác
2. Những học sinh ngồi trên ghế và nói chuyện trên đường về nhà
3. Những học sinh có trái tim tốt
4. Những học sinh có thái độ xấu

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 2 vì do những học sinh cấp ba làm thùng rác đặt cạnh đấy nên có nơi vứt rác, quanh băng ghế trở nên sạch và có cảm giác tốt hơn.
Câu 2 đáp án đúng là 4 vì ngay trước đó tác giả có nhắc đến những học sinh cấp 3 dạo này có thái độ xấu

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 48

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 49. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :