Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 15

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 15Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 15.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 15. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 15

Dạng bài :

!: Hãy chú ý những từ ngữ chỉ thị!

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

:もう、まったくあのったら、だらだらとごして…しょうがないんだから。パパからも叱ってよ。からきちんとしておかないと!ほんと、もったない。があのだったらとうけどな。ないんだし。
:あいつはあいつでちゃんとえているさ。それより、きみはどうなの?
:え?はもう…。
:もう?わったとってるの?だけがだとかってないよね。おれたちだってじだよ。ただしくごせばいいってわけじゃない。したりしんだり、いたりったりしないと。にはそのそのびやしみがあるんだから。だから、あいつにもをただにはしてほしくないね、俺は。

1.ごすべきだとっている。
2.ごすのはじだとっている。
3.をどうごすかがだとっている。
4.にあまりしてほしくないとっている。
5.よりのことをしている。

Từ khó trong bài :

:vốn có, đặc hữu
:tuổi già

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

Vợ: Thật là, đứa bé đó cả ngày chỉ có trải qua một cách lề dề…. Vì không có cách nào cả. Bố nó cũng mắng nó rồi đó. Từ bây giờ phải học hành thật cẩn thận! Thật là, lãng phí quá. Em đã nghĩ mình mà là nó thì. Thời trẻ không có lần thứ 2 đâu.
Chồng: Nó đang suy nghĩ cẩn thận cho riêng nó. Hơn nữa thì em làm sao?
Vợ: Hả? Em? Em thì đã…
Chồng: Đã? Làm sao? Em nghĩ là đã kết thúc rồi hả? Em đừng nghĩ rằng chỉ thời trẻ là quan trọng. Ngay cả chúng ta cũng giống nhau đó. Không hẳn là chỉ cần mỗi ngày trôi qua một cách bận rộn là tốt đâu. Phải học rồi vui chơi, khóc rồi cười. Bởi vì cuộc sống có cả niềm vui và nỗi buồn vốn có chỉ trong những năm đó. Chính vì vậy anh mong không mong rằng ngay cả nó bây giờ cũng nghĩ tới việc chuẩn bị cho tuổi già.

1. Người vợ nghĩ là người trẻ nên trải qua thời trẻ một cách cẩn thận.
2. Người chồng nghĩ rằng việc trải qua một cách cẩn thận thì tuổi trung niên cũng giống tuổi già.
3. Người vợ nghĩ rằng tuổi già thì trải qua thế nào là việc quan trọng.
4. Người chồng không muốn con cái học hành nhiều.
5. Người vợ lo lắng cho việc tuổi già của mình và chồng hơn con cái.

Lựa chọn đáp án

1. Đúng vì người vợ đã nói vậy. Người vợ nói rằng: “Thật là, lãng phí quá. Em đã nghĩ mình mà là nó thì. Thời trẻ không có lần thứ 2 đâu.”
2. Đúng vì người chồng cho rằng không chỉ tuổi trẻ mới quan trọng mà lúc nào cũng vậy.
3. Sai vì người vợ chỉ nhắc tới việc tuổi trẻ trải qua chứ không nhắc tới tuổi già.
4. Sai vì không có thông tin đó. Người chồng chỉ nói rằng:”anh mong không mong rằng ngay cả nó bây giờ cũng nghĩ tới việc chuẩn bị cho tuổi già. ”
5. Sai vì không có thông tin cho rằng người vợ lo lắng cho mình và chồng mà chỉ lo lắng cho tuổi trẻ của con.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 14

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 15. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :