Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 45

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 45Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 45.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 45. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 45

Dạng bài :

答えが書いてある部分を見つけよう:Hãy tìm những phần có viết sẵn câu trả lời

次の文書を読んで、後の問いに対する答えとして最も良いものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

教えられたことをおぼえるだけなら、電子計算機はみんな覚えちゃうよ。よく覚えたものは成績がいいなんて、コケなことだな。学校の成績がいいやつで、仕事のできないやつがたくさんいるんでね、おかしいと思って、医務室へいってきいたんです。脳の構造はね、考えるところが大脳で、運動神経を扱っているのが小脳。ものを覚えるところ、電子計算機のコンピュータの役目のところは、どのくらいの大きさだっていったら、この脳のなかで新指ぐらいのもんだそうだ。してみると、新指ぐらいのものが成熟したか、せんかで、成績がいい、悪いなんて答えを出すのは僭越だね。今の学校は その答えを出して人間の一生を左右しちまう。

問1:その答えを出してとはどういう意味か。
1.成績がいいか悪いか決めて
2.覚える部分の脳の大きさをはかって
3.学校の成績がいい人がなぜ仕事ができないか聞いて
4.人間の一生を左右するかどうか考えて
問2:この文章で筆者が一番言いたいことは何か。
1.人間の脳はおぼえるだけの電子計算機に比べてはるかにすばらしい
2.仕事ができるかどうかは脳のどの部分で考えているいかによる
3.脳の中で重要な働きをする部分は意外に小さい
4.おぼえることだけを重視した現在の学校教育のあり方はおかしい

Từ khó trong bài :

コケ:ngu ngốc
せんかで:hay không ~ (tương đương nghĩa しないかで)
僭越:táo bạo

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng nhất trong 1.2.3.4 cho những câu hỏi dưới đây.

Nếu chỉ nhớ những điều được dạy thì máy tính điện tử sẽ nhớ tất cả đó. Việc mà nhớ tốt tất cả thì thành tích tốt đúng là điều ngớ ngẩn. Có rất nhiều kẻ có thành tích tốt ở trường nhưng lại là kẻ không làm được công việc, tôi nghĩ thật lạ nên đã tới văn phòng y để hỏi. Cấu tạo của não thì phần để nghĩ là đại não, phần điều khiển vận động thần kinh là tiểu não. Nếu nói nơi để nhớ, hay nơi đảm nhận nhiệm vụ của máy tính điện tử lớn cỡ nào thì lớn cỡ ngón tay cả trong bộ não này.. Nói như vậy, cái nhỏ cỡ ngón tay đưa ra câu trả lời là thành tích tốt hay xấu, thành thục hay không thành thục, điều này thật kinh ngạcTrường học bây giờ chi phối cả một đời người bằng cách đưa ra câu trả lời đó.

Câu 1: Câu “đưa ra câu trả lời đó” có ý nghĩa gì?
1. Quyết định thành tích tốt hay không
2. Đo độ lớn của bộ phận ghi nhớ của não
3. Hỏi xem người có thành tích tốt ở trường học tại sao lại không làm được công việc
4. Nghĩ xem có chi phối cả một đời người không
Câu 2: Điều tác giả muốn nói nhất ở đoạn văn này là gì?
1. Não của con người mà so với máy tính điện tử chỉ nhớ thôi thì tuyệt vời hơn hẳn
2. Có làm được công việc hay không thì phụ thuộc vào việc nghĩ xem ở bộ phận nào của não
3. Bộ phận hoạt động trọng yếu ở trong não lại nhỏ ngoài mức tưởng tượng.
4. Việc có giáo dục trường học mà chỉ chú trọng đến việc ghi nhớ thì kì lạ

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 1 vì ngay câu phía trên có nhắc tới keyword “thành tích tốt hay xấu”
Câu 2 đáp án đúng là 4 vì tác giả muốn nhấn mạnh rằng trường học hiện tại chi phối cả đời một con người bằng cách ghi nhớ. Những người có thành tích tốt là những người nhớ tốt nhưng lại không làm được công việc.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 44

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 45. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: