Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 44

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 44Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 44.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 44. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 44

Dạng bài :

:Vấn đề thực tiễn

次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

でこぼこの
、宇宙せたロシアの宇宙ソユーズが、また宇宙ステーションにけてちました。宇宙ステーションはから400キロし、りを190というスピードでっています。そこからたとき、はどんなちがするのでしょうか。えただけでもわくわくします。
ところで、この距離はきさからいってどのぐらいでしょうか。径は、およそ12700キロ。から400キロのところというのは1センチとちょっとということになります。これでは、ほとんどわりません。つまり、宇宙ステーションへ宇宙といっても、模からみると、 わらないところをっているにほかならないのです。
このことからえると、したでこぼこした儀がありますが、これはまったくしくないことがかります。いエベレストも30センチの儀ではさはわずか0.2ミリにすぎません。つまり、しい儀は ツルツルでなければならないのです。

1:わらないところをっているにほかならないとあるが、どういうか。
1.ほとんどといっていいところをっているだけだ
2.のないところをっているだけだ
3.っているわけではない
4.っているわけではない
2:ツルツルでなければならないとはどういうか。
1.でこぼこしていてはおかしい
2.よくするようにしなければならない
3.でこぼこが逆でないとおかしい
4.きれいにかなければならない

Từ khó trong bài :

ソユーズ:Soyuz (tên tàu vũ trụ)
:bề mặt trái đất
わくわくする:phấn khích
模:quy mô

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới

Quả địa cầu lồi lõm
Hôm trước chiếc tàu không gian Soyuz của Nga đã trở các nhà du hành vũ trụ lại bay lên hướng tới trạm vũ trụ quốc tế. Trạm vũ trụ quốc tế ở tại trên không gian cách mặt đấy khoảng 400 kilometre, bay vòng quanh trái đất với tốc độ 1 vòng khoảng 90 phút. Từ đó khi nhìn thấy trái đất tỏa sáng xanh thì con người sẽ có cảm giác gì? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích.
Thế còn, với cự li này thì độ lớn của trái đất sẽ là bao nhiêu? Đường kình của trái đất khoảng 12700 kilometre. Từ mặt đất tính cứ 400 kimometre là 1 cm. Như vậy thì hầu như toàn bộ mặt đất trái đất sẽ không thay đổi. Nói cách khác, dù đi du lịch ở trạm vũ trụ quốc tế thì nhìn từ quy mô của trái đất thì chắc chắn chỉ xoay quanh chỗ không thay đổi và trên mặt đất.
Hễ nghĩ từ điều đó ra thì có quả địa cầu biểu thị núi và biển lồi lõm nhưng tôi biết rằng điều đó hoàn toàn không đúng. Núi Everst cao nhất trên thế giới mà biểu thị độ cao trên trái đất 30cm thì cũng chỉ khoảng 0.2 mili. Nói cách khác thì quả địa cầu đúng phải trơn.

Câu 1: Có câu ” chắc chắn chỉ xoay quanh chỗ không thay đổi và trên mặt đất”. Nó có nghĩa gì?
1. Hầu như chỉ xoay quanh những chỗ đẹp trên trái đất.
2. Chỉ xoay quanh những chỗ không biến đổi trên trái đất.
3. Không hẳn là xoay quanh bề mặt trái đất.
4. Không hẳn là xoay quanh những địa điểm giống nhau trên bề mặt
Câu 2: Câu “phải trơn” có nghĩa là gì?
1. Lồi lõm thì kì lạ
2. Phải làm cho nó xoay tròn tốt
3. Không ngược lại với lồi lõm thì lạ
4. Phải đánh bóng thật đẹp.

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 1 vì trước đó có câu: “Như vậy thì hầu như toàn bộ mặt đất trái đất sẽ không thay đổi.”
Câu 2 đáp án đúng là 1 vì tác giả có nói là bản đồ phải trơn, tức là không nên lồi lõm thì mới đúng.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 43

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 44. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :