Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện đọc tiếng Nhật N2

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 43Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 43.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 43. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 43

Dạng bài :

「ない」が入った文末表現に注意!: Hãy chú ý những cách nói cuối câu có từ 「ない」

次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

近年、日本では「分煙」「終日禁煙」が当たり前になりつつある。電車やホテル、公共施設などでも禁煙になっているところがほとんどである。会社でも喫煙できるスペースは年々狭くなっているようだ。また、路上でタバコを吸えば罰金を払わなければいけない地域もある。
喫煙者はこれをかなり不満に思っていて、なぜ酒はよくてタバコはダメなのかと反論をする。しかし、よく考えればやはり その違いは明らかである。酔っ払いが周りに迷惑をかけることはあっても、酒そのものが周囲の人の体に直接影響を与えることはない。それに対して喫煙にはやっかいな煙がつきものだ。タバコの先から出る煙は空気中に広がる。つまり、煙は周囲の人々の肺にも入るのである。
「タバコ臭い」とか「煙い」ということより、 これが喫煙者が嫌われる大きな理由である。

問1:その違いとは何の違いか。
1.禁煙と罰金
2.煙と臭い
3.酒とタバコ
4.酔っ払いと喫煙家
問2:これとは何を指しているか。
1.タバコを吸うこと
2.タバコが臭く、煙いこと
3.タバコの煙が周りの人の健康を害すること
4.タバコを吸える場所が狭くなっていること

Từ khó trong bài :

分煙:phân vùng cho người nghiện thuốc
公共施設:cơ sở thiết bị công cộng
やっかい:phiền hà
付き物:đồ đi kèm, đính kèm
肺:phổi

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới

Mấy năm gần đây, ở Nhật Bản thì những từ “phân vùng cho người nghiện thuốc” hay “cấm hút thuốc cuối ngày” trở nên đương nhiên. Ở tàu điện hay khách sạn, các cơ sở công cộng thì hầu hết ở đâu cũng trở thành nơi cấm hút thuốc. Ngay cả ở công ty thì những chỗ hút thuốc cũng nhỏ đi theo năm. Ngoài ra thì nếu hút thuốc trên đường thì cũng có những khu vực sẽ phải trả tiền phạt. Người hút thuốc sẽ nghĩ điều đó một cách rất bất mãn, họ sẽ phản luận rằng tại sao rượu thì được còn thuốc là thì lại không được. Nhưng nếu như nghĩ kĩ thì quả nhiên điều sai đó sẽ sáng tỏ. Người say thì dù có gây rắc rối với người xung quanh thì rượu cũng không ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể của những người xung quanh. Ngược lại thì hút thuốc sẽ đi kèm với khói thuốc phiền hà. Từ chỗ thuốc lá thì khói thuốc sẽ lan rộng trong không trung. Nói cách khác, khói thuốc sẽ vào cả phổi của những người xung quanh.
Thay vì nói là “thuốc lá có mùi” hay là “khói quá” thì đây là lí do lớn khiến người hút thuốc bị ghét.

Câu 1: Có câu “điều sai đó” là điều sai gì?
1. Cấm hút thuốc và phạt tiền
2. Khói thuốc và mùi hôi
3. Rượu và thuốc lá
4. Người say rượu và người hút thuốc
Câu 2: “Đây” là chỉ cái gì?
1. Việc hút thuốc
2. Việc thuốc lá có mùi hôi và có khói thuốc
3. Việc khói thuốc lá phá hoại sức khỏe của người xung quanh.
4. Việc các chỗ hút được thuốc lá hẹp đi.

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 3 vì có câu: “họ sẽ phản luận rằng tại sao rượu thì được còn thuốc lá thì lại không được. ” liền ngay trước đó. Tức là ở đây hai đối tượng được nhắc đến là rượu và thuốc lá.
Câu 2 đáp án là 3 vì ngay câu trước đó ghi là:”Nói cách khác, khói thuốc sẽ vào cả phổi của những người xung quanh.”

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 42

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 43. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *