Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 43

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 43Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 43.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 43. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 43

Dạng bài :

「ない」がった!: Hãy chú ý những cách nói cuối câu có từ 「ない」

次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

では「」「」がたりになりつつある。やホテル、などでもになっているところがほとんどである。でもできるスペースは狭くなっているようだ。また、でタバコをえば罰わなければいけないもある。
はこれをかなりっていて、なぜはよくてタバコはダメなのかと論をする。しかし、よくえればやはり そのらかである。酔っいがりに惑をかけることはあっても、そのものが影響を与えることはない。それにしてにはやっかいながつきものだ。タバコのからがる。つまり、の肺にもるのである。
「タバコ臭い」とか「い」ということより、 これがが嫌われるきなである。

1:そのいとはいか。
1.と罰
2.と臭い
3.とタバコ
4.酔っいと
2:これとはしているか。
1.タバコをうこと
2.タバコが臭く、いこと
3.タバコのりのを害すること
4.タバコをえるが狭くなっていること

Từ khó trong bài :

:phân vùng cho người nghiện thuốc
:cơ sở thiết bị công cộng
やっかい:phiền hà
:đồ đi kèm, đính kèm
肺:phổi

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới

Mấy năm gần đây, ở Nhật Bản thì những từ “phân vùng cho người nghiện thuốc” hay “cấm hút thuốc cuối ngày” trở nên đương nhiên. Ở tàu điện hay khách sạn, các cơ sở công cộng thì hầu hết ở đâu cũng trở thành nơi cấm hút thuốc. Ngay cả ở công ty thì những chỗ hút thuốc cũng nhỏ đi theo năm. Ngoài ra thì nếu hút thuốc trên đường thì cũng có những khu vực sẽ phải trả tiền phạt. Người hút thuốc sẽ nghĩ điều đó một cách rất bất mãn, họ sẽ phản luận rằng tại sao rượu thì được còn thuốc là thì lại không được. Nhưng nếu như nghĩ kĩ thì quả nhiên điều sai đó sẽ sáng tỏ. Người say thì dù có gây rắc rối với người xung quanh thì rượu cũng không ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể của những người xung quanh. Ngược lại thì hút thuốc sẽ đi kèm với khói thuốc phiền hà. Từ chỗ thuốc lá thì khói thuốc sẽ lan rộng trong không trung. Nói cách khác, khói thuốc sẽ vào cả phổi của những người xung quanh.
Thay vì nói là “thuốc lá có mùi” hay là “khói quá” thì đây là lí do lớn khiến người hút thuốc bị ghét.

Câu 1: Có câu “điều sai đó” là điều sai gì?
1. Cấm hút thuốc và phạt tiền
2. Khói thuốc và mùi hôi
3. Rượu và thuốc lá
4. Người say rượu và người hút thuốc
Câu 2: “Đây” là chỉ cái gì?
1. Việc hút thuốc
2. Việc thuốc lá có mùi hôi và có khói thuốc
3. Việc khói thuốc lá phá hoại sức khỏe của người xung quanh.
4. Việc các chỗ hút được thuốc lá hẹp đi.

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 3 vì có câu: “họ sẽ phản luận rằng tại sao rượu thì được còn thuốc lá thì lại không được. ” liền ngay trước đó. Tức là ở đây hai đối tượng được nhắc đến là rượu và thuốc lá.
Câu 2 đáp án là 3 vì ngay câu trước đó ghi là:”Nói cách khác, khói thuốc sẽ vào cả phổi của những người xung quanh.”

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 42

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 43. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :