Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện đọc tiếng Nhật N2

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 42Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 42.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 42. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 42

Dạng bài :

指示語に注意!: Hãy chú ý những từ ngữ chỉ thị!

次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

若い時は二度ないーと言う。だから、若い時に大事にせよ、といった意味である。
なるほど、そのとおりである。だが、皮肉屋の私は、この言葉に反論したい。
確かに若い時は一度しかないが、中年だって、老年だって一度しかないのである。われわれは若い時代を大事にすべきであるが、同様に中年を大事にすべきであるし、老年を大事にしなければならない。 若い時代だけを特別視する必要はないのである
私は自身は先ごろ、五十三歳になった。昔の呼称だと、もう立派な”老年”である。だからひがんで言っているのではない。私は、老年には老年の良さがあると思っている。人生のそれぞれの段階には、それぞれに違った人生のこくがある。私はそうと思っている。わたしたちは、それぞれの段階に特有な人生の喜びと悲しみを味わいながら生きたい。
にもかかわらず、どうして若いときだけが特別視されるのか!?わたしには不思議である。思うに、人々は若い時代を準備段階と考えているようだ。若い時にしっかりと学問や体験の蓄積をしておかないと、後になって困る。だから、若いうちから遊びほうけていてはいけない。と、結局は、若者に自制と禁欲を呼びかけているのである。
でも、わたしは、 それは間違いだと思う 。若い時代に、若い時代に特有の人生の喜び・悲しみを体験しておかないと、中年や老年になって、その段階での人生の喜び・悲しみが味わえない。若い時代は決して準備段階ではない。若者はそのことを銘記すべきである

問1:若い時代だけを特別視する必要はないとあるが、それはなぜか。
1.老年の方が人生のよさがあるから
2.自分が皮肉屋だから
3.若い時代と同様に、中年、老年も大事だから
4.若い時は一度しかないから
問2:それは間違いだと思うとあるが、何が間違いであると思うか。
1.若いうちから遊びほうけること
2.若い時代にしっかりと学問や体験の蓄積をすること
3.若い時代を特別視しないこと
4.若者に自制と禁欲を呼びかけること

Từ khó trong bài :

皮肉屋:người châm biến
ひがむ:ghen tỵ
遊びほうける:chơi thả sức
自制と禁欲:kiềm chế và tiết chế
銘記する:ghi nhớ

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới

Người ta thường nói tuổi trẻ không có hai lần. Chính vì vậy nó có ý nghĩa hãy trân trọng tuổi trẻ.
Quả nhiên là như thế. Tuy nhiên, người châm biến như tôi lại muốn phản luận lại câu đó.
Đúng là tuổi trẻ chỉ có một lần nhưng ngay cả thời trung niên, cả tuổi già cũng chỉ có một lần thôi. Chúng ta nên trân trọng tuổi trẻ nhưng cũng nên trân trọng thời trung niên và cả tuổi giả như vậy. Không cần thiết phải xem trọng đặc biệt chỉ tuổi trẻ thôi.
Bản thân tôi lúc trước đã 53 tuổi. Nếu gọi bằng tên của thời xưa thì tôi đã là một “người già” đáng nể. Chính vì vậy mà tôi không nói một cách ghen tỵ. Tôi nghĩ tuổi già cũng có cái hay của tuổi già. Mỗi giai đoạn của cuộc sống có những điều hay của cuộc sống khác biệt. Tôi nghĩ như vậy. Chúng tôi muốn vừa nếm trải những niềm vui nỗi buồn đặc trưng của mỗi con người với từng giai đoạn vừa sống.
Tuy nhiên, tại sao lại chỉ tuổi trẻ được xem trọng thôi chứ? Tôi càm thấy kì lạ. Theo tôi nghĩ thì có lẽ mọi người nghĩ tuổi trẻ thành giai đoạn chuẩn bị. Nếu tuổi trẻ mà không tích lũy kiến thức và học vấn chắc chắn thì sau này sẽ vất vả. Chính vì vậy, trong lúc tuổi trẻ không được thả sức vui chơi. Vậy, kết cục là mọi người lên tiếng kêu gọi giới trẻ tự kiềm chế và tiết chế.
Tuy nhiên, tôi nghĩ như thế là sai. Thời trẻ mà không trải nghiệm những niềm vui, nối buồn đặc trưng của con người thì khi trung niên và vế già thì không thể nếm trải niềm vui nỗi buồn của con người ở giai đoạn đó. Thời trẻ không nhất định phải là giai đoạn chuẩn bị. Người trẻ nên ghi nhớ điều đó.

Câu 1: Có câu “Không cần thiết phải xem trọng đặc biệt chỉ tuổi trẻ thôi.” Tại sao?
1. Vì người già thì có những cái tốt của cuộc đời
2. Vì bản thân là người châm biến
3. Vì giống như tuổi trẻ thì trung niên và tuổi già cũng quan trọng
4. Vì tuổi trẻ chỉ có một lần
Câu 2: Có câu “tôi nghĩ thế là sai”, tác giả nghĩ điều gì sai?
1. Việc trong lúc còn trẻ mà chơi thả sức
2. Việc tích lũy kiến thức và kinh nghiệm lúc trẻ một cách chắc chắn
3. Việc không xem trọng đặc biệt tuổi trẻ
4. Việc kêu gọi giới trẻ tiết chế và kiềm chế.

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 1 bởi vì dưới đó thì tác giả có nói rằng: ” Tôi nghĩ tuổi già cũng có cái hay của tuổi già. Mỗi giai đoạn của cuộc sống có những điều hay của cuộc sống khác biệt. ”
Câu 2 đáp án đúng là 4 vì ngay trước khi tác giả nói câu “tôi nghĩ đó là sai” thì có câu: “Vậy, kết cục là mọi người lên tiếng kêu gọi giới trẻ tự kiềm chế và tiết chế.”

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 41

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 42. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *