Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện đọc tiếng Nhật N2

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 48Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 48.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 48. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 48

Dạng bài :

カタカナで書かれた言葉に注意!-日本語の場合:Hãy chú ý những từ được viết bằng Katakana – trong trường hợp những từ gốc Nhật

次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

先日、テレビショッピングで買ったものの代金を振り込むために銀行へ行った。3万円を振り込んだのだが、手数料が840円かかった。高い。ここのところ、銀行のいろいろな手数料は、気がつかないうちに、どんどん高くなっている。両替をしても、ある枚数以上は手数料を取られる。両替額より手数料のほうが高いという場合も起きるのだ。払いたくないが、払わないわけにはいかない。
以前は、振込みをする場合は、同じ銀行間においては無料だった。今は同じ支店間であっても手数料がかかる場合がある。最近では、口座を持つだけでその管理料を取る銀行もあると聞く。海外の銀行ではよくあるらしいが、私が利用している銀行も将来管理料を払うことになるのかもしれない。そうなると、気がついたら自分の口座の残高が0(ゼロ)になっているということもありえるだろう。冗談ではなく、現在の私の通帳の残高では、 そうならないとはいえないのだ。
金利が低いというより、ほとんどないと言ってもいいくらいの現在、手数料はともかく、(2)

問1:そうならないとはいえないとあるが、もっとも近い意味はどれか。
1.必ずそうなる
2.そうなるかもしれない
3.そうなるかどうかわからない
4.絶対にそうならない
問2:(2)の中に入る最も適当なものはどれか。
1.口座を持ちたくないものである
2.管理料まで払いたくないものである
3.通帳の残高を知りたくないものである
4.振込みはしたくないものである

Từ khó trong bài :

テレビショッピング:mua sắm tivi
残高:số dư
金利:tiền lãi, tiền lợi

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới

Hôm trước, dù tôi đã mua ở chỗ mua tivi nhưng tôi vẫn đi tới ngân hàng để chuyển khoản. Tôi đã chuyển khoản 3 vạn yên nhưng lại tốn phí hoa hồng 840 yên. Đắt quá. Dạo gần đây thì nhiều phí hoa hồng ngân hàng trong lúc tôi không chú ý đã tăng dần lên. Dù đổi tiền cũng bị thu một khoản phí hoa hồng từ số tờ có trở lên. Cũng có xảy ra trường hợp phí hoa hồng đắt hơn phí chuyển tiền. Tôi không muốn trả nhưng vẫn buộc phải trả.
Trước đây thì trong trường hợp chuyển khoản thì cùng ở một ngân hàng sẽ được miễn phí. Bây giờ thì cùng chi nhánh cũng có trường hợp tốn phí hoa hồng. Dạo gần đây tôi nghe rằng chỉ bởi vì có tài khoản mà cũng có ngân hàng thu phí quản lí. Ngân hàng ở nước ngoài cũng hay vậy nhưng ngân hàng tôi đang sử dụng có lẽ cũng sẽ thu phí quản lí trong tương lai. Cứ như vậy thì có thể khi nhận ra thì số dư tài khoản của mình đã thành 0. Không nói đùa mà số dư trong sổ ngân hàng hiện tại của tôi cũng không thể không nói rằng sẽ trở thành vậy.
Hiện tại thay vì nói là tiền lợi nhuận thấp thì dù nói là không có gì thì cũng đúng, không chỉ phí hoa hồng mà, (2)

Câu 1: Có câu “không thể không nói rằng sẽ trở thành vậy”, ý nghĩa gần nhất là gì?
1. Nhất định sẽ thành như vậy.
2. Có lẽ sẽ thành như vậy
3. Không biết có thành như vậy không
4. Tuyệt đối sẽ không thành như vậy
Câu 2: Câu thích hợp nhất để điền vào (2) là cái nào?
1. Không muốn có tài khoản
2. Không muốn trả ngay cả phí quản lí
3. Không muốn biết tới số dư trong sổ ngân hàng.
4. Không muốn chuyển khoản.

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 2 bởi vì hai lần phủ định sẽ trở thành khẳng định tương đối.
Câu 2 đáp án là 2 vì trước đó là câu: “Hiện tại thay vì nói là tiền lợi nhuận thấp thì dù nói là không có gì thì cũng đúng, không chỉ phí hoa hồng mà,…”. Hợp ý nghĩa nhất để điền vào là câu 2.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 47

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 48. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *