Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện đọc tiếng Nhật N2

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 46Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 46.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 46. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 46

Dạng bài :

実際に起きたことかどうか考えよう:Hãy suy nghĩ xem có phải điều đã xảy ra thực tế hay không.

次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

子供のころ、よく図書館へ行って本を借りたものだ。自分では楽しんで本を読んでいるという意識はなかった。読み終えた本を返しに行くと、そこに当然のことだが未知の本があり、それをまた借りる、ということを繰り返していたのだ。中学に入学したころからは、学校のレポート提出などのためにしか本を読まなくなった。それは 一種の作業のようなものであった。社会人になってから、読みたい本ぐらいはいくらでも買えるようになったが、仕事がらみで必要にせまられてのことが多い。今思うと、図書館通いをしていたあのころが、本当に読書を楽しんでいたと言えるのかもしれない。

問1:一種の作業のようなものとは何のことか。
1.社会人になって本を買うこと
2.学校でレポートを提出すること
3.レポート提出のために本を読むこと
4.図書館で本を借りたり返したりすること
問2:筆者が本当に読書を楽しんでいたと思われるのはいつか。
1.子供のころ
2.子供の時からずっと今も
3.中学生のころ
4.仕事をするようになってから

Từ khó trong bài :

仕事がらみ:liên quan tới công việc

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới

Hồi còn nhỏ tôi thường đi tới thư viện và mượn sách. Tôi không có ý thức rằng phải tận hưởng và đọc sách bởi chính mình. Hễ đi trả lại quyển sách đã đọc hết thì là điều đương nhiên ở đó nhưng có những quyển sách tôi chưa biết, tôi lại mượn chúng. Từ khi vào học trung học, do phải viết báo cáo cho trường học mà tôi trở nên không muốn đọc sách nữa. Đó giống như một loại công việc. Sau khi trở thành người lớn, tôi cố gắng mua những quyển sách tôi muốn đọc với bất cứ giá nào nhưng tôi thường xuyên bị nhu cầu liên quan tới công việc đòi hỏi. Bây giờ nghĩ thì cũng có thể nói là hồi thường vào thư viện tôi đã thực sự tận hưởng việc độc sách.

Câu 1: “Giống như một loại công việc” là việc gì?
1. Việc sau khi thành người lớn rồi mua sách.
2. Việc nộp báo cáo ở trường
3. Việc đọc sách để nộp báo cáo.
4. Việc mượn và trả sách ở thư viện.
Câu 2: Khi nào tác giả được cho rằng thực sự đã tận hưởng việc đọc sách?
1. Khi còn trẻ con
2. Từ hồi trẻ con đến tận bây giờ
3. Từ hồi là học sinh trung học
4. Từ sau khi đi làm

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 3 vì trước đó tác giả có nói rằng: “Từ khi vào học trung học, do phải viết báo cáo cho trường học mà tôi trở nên không muốn đọc sách nữa.”. Từ đó suy ra việc đó là việc đọc sách để nộp báo cáo.
Câu 4 đáp án đúng là 1 vì tác giả nói rằng:”Bây giờ nghĩ thì cũng có thể nói là hồi thường vào thư viện tôi đã thực sự tận hưởng việc độc sách.”. Ban đầu tác giả có nói rằng hồi thường vào thư viện là hồi trẻ con.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 45

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 46. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *