You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 46

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 46Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 46.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 46. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 46

Dạng bài :

きたことかどうかえよう:Hãy suy nghĩ xem có phải điều đã xảy ra thực tế hay không.

次の文章を読んで、後の問いに答えなさい。

のころ、よくってりたものだ。ではしんでんでいるという識はなかった。えたしにくと、そこにのことだががあり、それをまたりる、ということを繰りしていたのだ。したころからは、のレポート提などのためにしかまなくなった。それは のようなものであった。になってから、みたいぐらいはいくらでもえるようになったが、がらみでにせまられてのことがい。うと、いをしていたあのころが、しんでいたとえるのかもしれない。

1:のようなものとはのことか。
1.になってうこと
2.でレポートを提すること
3.レポート提のためにむこと
4.りたりしたりすること
2:筆しんでいたとわれるのはいつか。
1.のころ
2.からずっと
3.のころ
4.をするようになってから

Từ khó trong bài :

がらみ:liên quan tới công việc

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bên dưới

Hồi còn nhỏ tôi thường đi tới thư viện và mượn sách. Tôi không có ý thức rằng phải tận hưởng và đọc sách bởi chính mình. Hễ đi trả lại quyển sách đã đọc hết thì là điều đương nhiên ở đó nhưng có những quyển sách tôi chưa biết, tôi lại mượn chúng. Từ khi vào học trung học, do phải viết báo cáo cho trường học mà tôi trở nên không muốn đọc sách nữa. Đó giống như một loại công việc. Sau khi trở thành người lớn, tôi cố gắng mua những quyển sách tôi muốn đọc với bất cứ giá nào nhưng tôi thường xuyên bị nhu cầu liên quan tới công việc đòi hỏi. Bây giờ nghĩ thì cũng có thể nói là hồi thường vào thư viện tôi đã thực sự tận hưởng việc độc sách.

Câu 1: “Giống như một loại công việc” là việc gì?
1. Việc sau khi thành người lớn rồi mua sách.
2. Việc nộp báo cáo ở trường
3. Việc đọc sách để nộp báo cáo.
4. Việc mượn và trả sách ở thư viện.
Câu 2: Khi nào tác giả được cho rằng thực sự đã tận hưởng việc đọc sách?
1. Khi còn trẻ con
2. Từ hồi trẻ con đến tận bây giờ
3. Từ hồi là học sinh trung học
4. Từ sau khi đi làm

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án đúng là 3 vì trước đó tác giả có nói rằng: “Từ khi vào học trung học, do phải viết báo cáo cho trường học mà tôi trở nên không muốn đọc sách nữa.”. Từ đó suy ra việc đó là việc đọc sách để nộp báo cáo.
Câu 4 đáp án đúng là 1 vì tác giả nói rằng:”Bây giờ nghĩ thì cũng có thể nói là hồi thường vào thư viện tôi đã thực sự tận hưởng việc độc sách.”. Ban đầu tác giả có nói rằng hồi thường vào thư viện là hồi trẻ con.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 45

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 46. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: