Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện đọc tiếng Nhật N2

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 35Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 35.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 35. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 35

Dạng bài :

期間や特典を受ける条件に注意: Chú ý tới điều kiện được nhận đặc quyền và kì hạn.

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

:お父さん、ラクダの計算の話、知ってる?
:ああ、1頭借りて3人で分けて、借りた1頭もちゃんと返せたって話ね。
:うん、その後の話が分からないんだ。
:真似した人が貸した1頭を返してもらえなかったっていうんだろ?
:そう。どうして、同じようにしたのにだめだったの?
:分数にして、足し算してみたら答えが違うことに気が付くよ。
1/2+1/3+1/9はどうやって足す?
:えっと、分母を18にして、9+6+2だから、17/18でしょ。それからこっちは分母を12にして6+4+2で、12/12.。。あ、そうか。

1.子供はラクダの計算の話を聞いたことがない。
2.ラクダの計算を使うと何かを分けるときに必ずうまくいく。
3.ラクダの計算の話には、借りたラクダを返せた話と返せない話がある。
4.父親はラクダの計算をこどもから教えてもらった。
5.子供は父親のヒントでラクダを計算を理解した。

Từ khó trong bài :

ラクダ:lạc đà
: số đếm con
真似する:bắt chước, mô phỏng

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

Con: Bố ơi, bố có biết câu chuyện tính toán lạc đà không?
Bố: À, là chuyện ,à nếu mượn một con chia cho ba người thì đã có thể trả lại một con đã mượn còn nguyên vẹn nhỉ.
Con: Vâng, phần phía sau đó thì con không hiểu lắm.
Bố: Người bắt chước đã không thể nhận lại con đã cho mượn đúng không?
Con: Vâng. Tại sao đã làm như vậy mà không được nhỉ?
Bố: Nếu thử lấy phân số rồi phép cộng thì con sẽ nhận ra rằng câu trả lời sai đó. 1/2 +1/3+1/9 cộng lại thế nào?
Con: Ừm, mẫu số chung là 18, 9+6+2 là 17/18 nhỉ. Sau đó thì chố này lấy mẫu ố chung là 12, thì 6+4+2 thì ra 12/12…A, vậy sao.

1. Người con chưa từng nghe câu chuyện tính toán lạc đà.
2. Dùng phép tính toán lạc đà khi chia cái gì đó thì nhất định sẽ dễ dàng.
3. Câu chuyện tính toán lạc đà thì có câu chuyện đã trả được lạc đà mượn và có câu chuyện không trả lại được.
4. Người bố đã được người con dạy về câu chuyện tính toán lạc đà.
5. Người con đã hiểu được phép tính lạc đà dựa vào gợi ý của người bố.

Lựa chọn đáp án

1. Sai vì người con hỏi người bố về câu chuyện này, chứng tỏ người con đã nghe rồi.
2. Sai vì không có thông tin đó.
3. Đúng vì câu chuyện gốc là đã trả được lạc đà mượn và có câu chuyện về người bắt chước đã không trả lại được.
4. Sai vì ngược lại, người bố đã dạy người con.
5. Đúng vì người bố gợi ý là lấy phân số và phép cộng, sau đó thi người con đã giải được.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 34

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 35. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *