Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 17

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 17Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 17.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 17. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 17

Dạng bài :

答えが書いてある部分を見つけよう:Hãy tìm những phần có viết sẵn câu trả lời

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

A:あ、この地球儀、面白いね。でこぼこしている。
B:そう、山のところはでっばっているんだ。でもね、これ変だよ。だって、地球の大きさから考えると、国際宇宙ステーションだってこの地球儀の表面から1センチ以上出ている。だから変なんだよ。つまり、正しい地球儀はツルツルでなければいけないんだよ。

1.この地球儀は丸くない。
2.この地球儀の表面はツルツルしていない。
3.この地球儀は山の位置が間違っている。
4.この地球儀では山は1センチでなければいけない。
5.この地球儀は実際の山の高さを正しく表していない。

Từ khó trong bài :

地球儀:quả địa cầu
でこぼこする:lồi lõm lên xuống
ツルツル:trơn tuột
ステーション;trạm ga

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

A: A, quả địa cầu, thú vị nhỉ. Nó lồi lõm lên xuống.
B: Đúng vậy, những chỗ có núi thì lồi lên. Nhưng, chỗ này lạ quá. Bởi vì nếu suy từ độ lớn của trái đất ra thì trạm vũ trụ quốc tế thì phải lồi ra hơn 1 cm trên bế mặt quả địa cầu này chứ. Bởi vậy nên lạ thật. Nói cách khác thì quả địa cầu tốt phải có bề mặt trơn đó.

1. Quả địa cầu này không tròn.
2. Bề mặt quả địa cầu này không trơn tuột.
3. Quả địa cầu này nhầm vị trí của núi.
4. Ở trên quả địa cầu này thì núi phải là 1cm.
5. Quả địa cầu này thì không biểu hiện đúng độ cao thực tế của núi.

Lựa chọn đáp án

1. Sai vì không có thông tin như vậy.
2. Đúng vì bề mặt quả địa cầu này lồi lõm lên xuống.
3. Sai vì vị trí của núi không bị nhầm lẫn.
4. Sai vì không có thông tin đó. Chỉ có thông tin rằng: “những chỗ có núi thì lồi lên”.
5. Đúng vì đây chỉ là mô hình mô phỏng, không thể biểu hiện đúng độ cao thực tế của núi được.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 16

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 17. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: