Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 18

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 18Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 18.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 18. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 18

Dạng bài :

実際に起きたことかどうか考えよう:Hãy suy nghĩ xem có phải điều đã xảy ra thực tế hay không.

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

:最近、本を読まなくなったわあ、
:え?いつも読んでいるじゃないの。
:ああ、仕事関係の本ばかりなの。そういう、必要にせまられてっていうのはちがうでしょ。中学のころからかな、こんな風になったのは。レポートを書くためとか。子供のころは本当にただ本を読んでいたのにね。楽しかったなあ…。
:そうね、うれしそうに、よく図書館に通っていたわね。あんまり買ってやれなかったしね。

1.娘は大人になってから本を読んでいない。
2.母は娘が子供のころ、よく本を買ってやった。
3.娘は中学のころ、よく好きな本を読んで楽しんだ。
4.母は、娘が子供のころ、図書館で働いていた。
5.娘は子供のころ読書が楽しかったと思っている。

Từ khó trong bài :

迫る:thúc giục, cấp bách, gấp gáp.

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

Con gái: Dạo gần đây con trở nên không muốn đọc sách nữa.
Mẹ: Hả? Không phải lúc nào con cũng đang đọc sao?
Con gái: A, toàn là sách liên quan tới công việc cả. Nói vậy, nó khác với việc bị sự cần thiết thúc giục. Con đã trở nên thế này từ hồi cấp hai nhỉ. Có lẽ là do viết báo cáo. Hồi còn nhỏ thực sự con chỉ đọc mỗi sách thôi nhỉ. Thật là vui….
Mẹ: Đúng vậy, con hay vào thư viện với vẻ trông rất vui. Bởi vì mẹ không hay mua cho con lắm nhỉ.

1. Người con gái từ khi trở thành người lớn thì không đọc sách nữa.
2. Người mẹ hay mua sách cho người con gái lúc còn nhỏ.
3. Người con gái hay thích thú đọc sách hồi còn cấp hai.
4. Người mẹ lúc con gái còn nhỏ thì đã làm việc ở thư viện.
5. Người con gái nghĩ rằng việc đọc sách hồi nhỏ thì vui.

Lựa chọn đáp án

1. Sai vì không phải người con gái không đọc sách nữa mà chỉ là đọc toàn sách liên quan tới công việc.
2. Sai vì ngược lại, người mẹ không hay mua sách cho người con gái lúc còn nhỏ.
3. Sai vì người con gái đã trở nên không hay đọc sách từ hồi cấp hai.
4. Sai vì không có thông tin đó.
5. Đúng vì người con gái đã nói rằng: “Hồi còn nhỏ thực sự con chỉ đọc mỗi sách thôi nhỉ. Thật là vui….”

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 17

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 18. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: