Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 13

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 13Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 13.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 13. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 13

Dạng bài :

いたいことをしよう:Hãy lý giải điều mà tác giả muốn nói nhất.

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

A:にはるんですよ。っていてもしないし、のままがらせるし、のしつけがなっていませんよ。
B:いやー、のしつけがなっていないどころか、のマナーがひどい。すると、がにらんでくるんですよ。あのベビーカーもやめてほしいですよ。んだにそのままってくるし。
A:にもにもしてやらないといけないっていうことですよね。

1.Aさんはのしつけができていない。
2.Bさんはよりのしつけがだとっている。
3.AさんもBさんものマナーはいとっている。
4.Bさんはベビーカーにせたままってくる句がある。
5.Aさんはにらまれるのでしたくない。

Từ khó trong bài :

しつけ:giáo dục.
ベビーカー:xe đẩy trẻ con
マナー:cách ứng xử.

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

A: Bố mẹ trẻ dạo gần đây hay xuất hiện trong đầu tôi lắm. Ở trên xe điện dù con mình có chạy cũng không chú ý, cho con đứng lên ghế ngồi mà vẫn đi giày, không hề giáo dục con cái gì cả.
B: Không phải, không phải là không giáo dục con cái mà là chính cách hành xử của bố mẹ tệ. Hễ chú ý đến con cái là họ lại lườm lại. Tôi cũng muốn họ bỏ cả những cái xe đẩy của trẻ con đi nữa. Trên tàu đã đông rồi mà còn đẩy lên.
A: Phải nhắc nhở cả bố mẹ và cả con cái nữa nhỉ.

1. A không dạy dỗ được con cái của chính mình.
2. B nói rằng việc giáo dục con cái quan trọng hơn những người bố mẹ.
3. Cả A và B đều nghĩ rằng cách hành xử của những người bố mẹ kém.
4. B phàn nàn về những người bố mẹ cho chiếc xe đẩy có trẻ con lên chuyến tàu điện.
5. A bị lườm nên không muốn nhắc nhở những người bố mẹ nữa.

Lựa chọn đáp án

1. Sai vì không có thông tin này, A không nói tới con của mình mà là con của những người bố mẹ trẻ dạo gần đây.
2. Sai vì không có thông tin như vậy mà ngược lại.
3. Đúng vì đến cuối đoạn hội thoại A cho rằng cách hành xử của trẻ con kém, B cho rằng cách hành xử của bố mẹ kém, đến cuối thì A nói rằng phải nhắc nhở cả bố mẹ và con cái.
4. Đúng vì B có nói vậy.
5. Sai vì tuy A bị lườm nhưng không có thông tin cho rằng A muốn nhắc nhở những người bố mẹ nữa.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 12

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 13. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :