Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 29

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 29Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 29.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 29. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 29

Dạng bài :

はスラッシュ(/)でけてしよう!: Hãy hiểu bằng việc phân đoạn văn dài bằng dấu gạch chéo (/)

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

のエッセイ、んだ?
って、あの哲
:そう。あの、エッセイもいているのよ。
:ふーん。哲じゃないんだ。
:うん、でもね、「」をいているところなんて、っちゃうんだけど、んでいくうちに、は哲えさせられるっていうなエッセイなの。でも、しくないから、すらすらめて、しかったー。
:へえ、みたいな。してよ。

1.は哲んでいる。
2.のエッセイはい。
3.のエッセイはでわかりにくいところがある。
4.のエッセイをめた。
5.は、哲みたくない。

Từ khó trong bài :

エッセイ:bài luận văn
:triết học
:định nghĩa

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.

Người phụ nữ: Anh đã đọc bài văn của thầy Tsuchiya chưa?
Người đàn ông: Thầy Tsuchiya có phải là giáo sư dạy môn triết học đó không?
Người phụ nữ: Đúng vậy. Thầy giáo đó cũng viết cả luận văn đó.
Người đàn ông: Hừm. Có phải sách triết học không vậy.
Người phụ nữ: Ừ, nhưng việc viết là “Định nghĩa loài người” làm tôi cười nhưng khi đọc thì kết cục nó lại khiến tôi nghĩ về triết học, là một quyển sách kì lạ đó. Nhưng văn chương thì không khó nên tôi đọc liền tù tì, rất vui.
Người đàn ông: Hả, tôi muốn đọc quá. Cho tôi mượn đi.

1. Người phụ nữ đang đọc sách triết học.
2. Bài luận văn của thầy Tsuchiya thì thú vị.
3. Bài luận văn của thầy Tsuchiya thì kì lạ nên có chỗ khó hiểu.
4. Người phụ nữ đã đọc bài luận văn của thầy Tsuchiya một cách dễ dàng.
5. Người đàn ông không muốn đọc sách triết học.

Lựa chọn đáp án

1. Sai vì người phụ nữ đang đọc bài luận văn liên quan tới triết học chứ không phải là sách triết học.
2. Đúng bởi vì người phụ nữ đã nói là rất vui sau khi đọc xong sách của thầy Tsuchiya.
3. Sai bởi vì bài văn của thầy Tsuchiya không khó và người phụ nữ đã đọc nó một cách liền tù tì.
4. Đúng vì người phụ nữ cho rằng nó không khó và đã đọc liền tù tì.
5. Sai vì ngược lại, người đàn ông muốn đọc sách liên quan tới triết.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 28

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 29. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :