Tổng hợp chữ Hán N1 bài 5 – Luyện thi N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 5

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 5. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn đang luyện thi năng lực JLPT cấp độ N1, trong bài này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn Tổng hợp chữ Hán N1 – Luyện thi N1. Mỗi trang tương ứng với 1 ngày học, thuộc sách soumatome.

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 5 - Luyện thi N1

Các bạn có thể xem từ bài 1 tại đây : Tổng hợp chữ Hán N1

Tổng hợp chữ Hán N1 bài 5 :

Có rất nhiều các chữ Kanji có cách đọc giống nhau

 - Những chữ Kanji có chứa bộ và đều đọc là りょう

(ちりょう) : trị liệu, chữa trị
養(りょうよう) : điều dưỡng

僚 - Những chữ Kanji có chứa bộ 僚 và đều đọc là りょう

僚(どうりょう) : đồng nghiệp
僚(かんりょう) : quan liêu

寮 - Những chữ Kanji có chứa bộ 寮 và đều đọc là りょう

寮(りょう) : kí túc xá

麻 - Những chữ Kanji có chứa bộ 麻 và đều đọc là ま

麻酔(ますい) : thuốc mê
(まやく) : thuốc mê

 - Những chữ Kanji có chứa bộ và đều đọc là ま

剤(けんまざい) : vật liệu mài

摩 - Những chữ Kanji có chứa bộ 摩 và đều đọc là ま

摩擦(まさつ) : ma sát

魔 - Những chữ Kanji có chứa bộ 魔 và đều đọc là ま

邪魔(じゃま) : gây phiền, tốn chỗ
(まほう) : ma thuật

慢 - Những chữ Kanji có chứa bộ 慢 và đều đọc là まん

慢(じまん) : tự mãn
我慢(がまん) : chịu đựnh

漫 - Những chữ Kanji có chứa bộ 漫 và đều đọc là まん

(まんが) : truyện tranh Nhật Bản
散漫(さんまん) : lơ đãng, sao đãng

 - Những chữ Kanji có chứa bộ và đều đọc là かん

(かんさつ) : quan sát
(かちかん) : giá trị quan

歓 - Những chữ Kanji có chứa bộ 歓 và đều đọc là かん

歓迎(かんげい) : hoan nghênh
(かんせい) : âm thanh hoan hô

勧 - Những chữ Kanji có chứa bộ 勧 và đều đọc là かん

勧誘(かんゆう) : khuyên bảo, khuyên dụ
(かんこく) : khuyến cáo

譲 - Những chữ Kanji có chứa bộ 譲 và đều đọc là じょう

(じょうと) : chuyển nhượng
(じょうほ) : nhượng bộ

嬢 - Những chữ Kanji có chứa bộ 嬢 và đều đọc là じょう

お嬢さん(おじょうさん) : tiểu thư

壌 - Những chữ Kanji có chứa bộ 壌 và đều đọc là じょう

壌(どじょう) : thổ nhưỡng

醸 - Những chữ Kanji có chứa bộ 醸 và đều đọc là じょう

(じょうぞう) : mẻ làm rượu bia.

 - Những chữ Kanji có chứa bộ và đều đọc là そ

織(そしき) : tổ chức
閣(そかく) : sắp xếp nội các

 - Những chữ Kanji có chứa bộ và đều đọc là そ

(そふぼ) : ông bà
(そせん) : tổ tiên

阻 - Những chữ Kanji có chứa bộ 阻 và đều đọc là そ

する(そしする) : cản, ngăn cản

粗 - Những chữ Kanji có chứa bộ 粗 và đều đọc là そ

(そしな) : hàng hóa chất lượng thấp
(そあく) : thô lỗ, lỗ mãng

租 - Những chữ Kanji có chứa bộ 租 và đều đọc là そ

(そぜい) : điền tô, thuế

 - Những chữ Kanji có chứa bộ và đều đọc là へん

(へんしゅう) : biên tập
(ちょうへん) : tiểu thuyết dài

遍 - Những chữ Kanji có chứa bộ 遍 và đều đọc là へん

遍(ふへん) : phổ biến

偏 - Những chữ Kanji có chứa bộ 偏 và đều đọc là へん

(へんけん) : thành kiến
(へんさち) : giá trị chênh lệch

噴 - Những chữ Kanji có chứa bộ 噴 và đều đọc là ふん

(ふんすい) : phun nước
(ふんか) : phun trào lửa

憤 - Những chữ Kanji có chứa bộ 憤 và đều đọc là ふん

憤慨(ふんがい) : phẫn uất, câm phẫn

墳 - Những chữ Kanji có chứa bộ 墳 và đều đọc là ふん

墳(こふん) : thời kỳ Kofun đồ đá của Nhật Bản

獲 - Những chữ Kanji có chứa bộ 獲 và đều đọc là かく

(かくとく) : thu được
捕獲(ほかく) : bắt được, giữ được

穫 - Những chữ Kanji có chứa bộ 穫 và đều đọc là かく

穫(しゅうかく) : thu hoạch

僕 - Những chữ Kanji có chứa bộ 僕 và đều đọc là ぼく

僕(ぼく) : tôi (đàn ông hay dùng)

撲 - Những chữ Kanji có chứa bộ 撲 và đều đọc là ぼく

撲滅(ぼくめつ) : tiêu diệt, hủy diệt
撲(だぼく) : vết thâm tím

酔 - Những chữ Kanji có chứa bộ 酔 và đều đọc là すい

麻酔(ますい) : thuốc mê

粋 - Những chữ Kanji có chứa bộ 粋 và đều đọc là すい

純粋(じゅんすい) : đơn thuần, ngây thơ

枠 - Những chữ Kanji có chứa bộ 枠 và đều đọc là わく

み(わくぐみ) : cơ cấu, tổ chức

Trên đây là nội dung tổng hợp chữ Hán N1 bài 5. mời các bạn cùng xem bài tiếp theo tại đây : kanji n1 bài 6. Hoặc xem các bài viết khác trong chuyên mục : chữ Hán N1

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :