Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện đọc tiếng Nhật N2

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 26Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 26.

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 26. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N2.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 26

Dạng bài :

グラフの違いを見つけよう!: Hãy tìm những lỗi sai trong biểu đồ

次の会話文を読んで、後の分から正しいものを選ぼう。

<Aさんは新聞を読みながらBさんと話しています>
A:またひき逃げだって。多いね。
B:どうして逃げるのかな。すぐに通報すれば、助かったかもしれないのに。
A:怖くなって逃げるとか、もしかしたら、飲酒運転していたかもしれないね。
B:ああ、飲酒運転の罰則が厳しいから、お酒を飲んでいたことが分からなくなるように逃げるんだよね。ひき逃げるの罰則がまだまだ甘いんじゃないかな。
A:うん、幼児3人がなくなる事件があってから、両方の罰則が厳しくなったんだよね。でも飲酒運転はずいぶん減ったのにひき逃げはあんまり減ってないんでしょ?もっと厳しくしないと、なくならないんじゃないかな。

1.Aさんは飲酒運転による交通事故の記事を読んでいる。
2.Aさんはひき逃げで幼児3人が死亡した記事を読んでいる。
3.Bさんはひき逃げをする人の気持ちが理解できない。
4.AさんとBさんは飲酒運転の罰則をもっと厳しくすべきだと言っている。
5.AさんとBさんはひき逃げの事件の罰則をもっと厳しくすべきだと言っている。

Từ khó trong bài :

ひき逃げ:gây tai nạn xe rồi bỏ chạy
罰則:việc xử phạt
飲酒運動:say rượu rồi lái xe

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn hội thoại dưới đây và chọn đáp án đúng từ những câu sau.


A: Lại là vụ gây tai nạn xe rồi bỏ chạy. Nhiều thật nhỉ.
B: Tại sao lại bỏ chạy nhỉ. Nếu ngay lập tức thông báo thì có lẽ sẽ cứu được vậy mà…
A: Chắc là do sợ rồi chạy hoặc có lẽ là say rượu lái xe.
B: A, xử phạt việc say rượu lái xe thì nghiêm khắc nên bỏ chạy để không biết việc mình đã uống rượu. Phạt gây tai nạn xe rồi bỏ chạy thì vẫn còn nhẹ phải không nhỉ.
A: Ừ, từ sau vụ 3 đứa trẻ chết thì việc phạt cả hai trường hợp đều nghiêm khắc lên rồi. Nhưng say rượu lái xe thì đã giảm đi nhiều rồi vậy mà gây tai nạn rồi bỏ chạy thì chẳng giảm đi mấy phải không? Nếu không nghiêm khắc hơn nữa thì sẽ không được đâu.

1. A đang đọc bài báo về việc tai nạn giao thông do uống rượu lái xe.
2. A đang đọc bài báo về việc do gây tai nạn xe rồi bỏ chạy mà 3 đứa bé đã chết.
3. B không hiểu được tâm trạng của những kẻ gây tai nạn xe rồi bỏ chạy.
4. Cả A cả B đều nói rằng nên làm nghiêm khắc hơn trong việc phạt uống rượu rồi lái xe
5. Cả A và B đều nói rằng nên làm nghiêm khắc hơn trong việc phạt những vụ gây tai nạn xe rồi bỏ chạy.

Lựa chọn đáp án

1. Sai bởi vì A đang đọc bài báo về việc gây tai nạn xe rồi bỏ chạy.
2. Sai bởi vì A đang đọc bài báo về việc gây tai nạn xe rồi bỏ chạy.
3. Đúng bởi vì B đã nói rằng: “Tại sao lại bỏ chạy nhỉ. ” khi A nói rằng có nhiều vụ gây tai nạn xe rồi bỏ chạy.
4. Sai vì cả A và B chỉ nói rằng nên làm nghiêm khắc hơn trong việc phạt những vụ gây tai nạn xe rồi bỏ chạy.
5. Đúng vì có thông tin như vậy.

Các bạn có thể xem bài trước tại đây : Luyện đọc N2 bài 25

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N2 bài 26. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N2

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *