Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 37

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 37Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 37 width=

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 37. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 37

Dạng bài : えやすいしよう : Hãy lưu ý những từ ngữ dễ nhầm ý nghĩa

んで、からしいものをぼう

:僕は2したのですが、まだちゃんと就をしていません。いわゆるフリーターなんです。にもフリーター、いですよ。僕のようなフリーターがえると、なことになっているってわれるんですが、僕だってできればになりたいとっているんです。やばりバイトだけではですからね。でも況だし、いいは雇ってくれないんですよ。

1.このはいまアルバイトをしている。
2.このはちゃんと就をしたいとっている。
3.フリーターがえるとにとってよくないとわれている。
4.こののバイトい。
5.ことよりしている。

Từ khó trong bài :

フリーター:người làm nghề tự do
:nhân viên chính thức
雇う:thuê
況:tình hình kinh tế bất ổn

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn hội thoại dưới đây và chọn các câu đúng bên dưới:

Người đàn ông: Tôi đã tốt nghiệp đại học 2 năm trước nhưng vẫn chưa đi làm đoàng hoàng. Nói cách khác tôi là người làm tự do. Bạn bè tôi cũng có nhiều người làm tự do. Khi những người làm tự do như tôi tăng lên thì được nói là tương lai Nhật Bản sẽ trở nên khó khăn nhưng tôi nếu được thì muốn trở thành nhân viên chính thức. Quả thực thì công việc làm thêm thôi thì cuộc sống tương lai cũng bất an. Nhưng kinh tế đang khó khăn, các công ty tốt không muốn thuê tôi đâu.

  1. Người đàn ông vẫn đang làm thêm
  2. Người đàn ông này muốn tìm công việc đoàng hoàng
  3. Nếu người làm tự do tăng lên thì được nói là đối với nước Nhật sẽ không tốt
  4. Tiền làm thêm của người đàn ông này rẻ.
  5. Người đàn ông này lo lắng cho tương lai của Nhật Bản hơn là cuộc sống của mình
Lựa chọn đáp án
  1. Đúng vì người đàn ông này nói mình là một người làm tự do và đến cuối thì có thêm thông tin ông ấy đi làm thêm.
  2. Đúng vì người đàn ông nói là “nếu được thì muốn trở thành nhân viên chính thức”
  3. Đúng vì người đàn ông nói vậy
  4. Sai vì ở đây không để cập đến tiền làm thêm của ông ấy.
  5. Sai vì người đàn ông lo cho cuộc sống sinh hoạt của mình hơn. Ông ta có nói là “Quả thực thì công việc làm thêm thôi thì cuộc sống tương lai cũng bất an”

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 37. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: