Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 66

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 66Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 66 width=

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 66. Chào các bạn trong loạt bài viết này Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn các bài đọc ngắn, dùng để luyện đọc cấp độ N3.

Các bạn hãy tự đọc câu hỏi và làm bài bình thường, nhớ đáp án hoặc ghi nháp ra giấy. Sau đó tham khảo phần dịch và giải thích đáp án để tăng vốn từ và hiểu bài hơn.

Cuối cùng hãy đọc lại bài khóa vài lần, cố gắng đọc nhanh để tăng tốc độ đọc (đây là việc làm cần thiết để giúp bạn có đủ thời gian làm bài đọc khi thi).

Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 66

Dạng bài : :Vấn đề thực tiễn

んで、えなさい。えは、1・2・3・4からいものをびなさい。


20XX
GTS
カスタマーサービス

げいただいたがありご惑をおかけいたしまして、し訳ございませんでした。ごいただいたものを調べましたところ、ライトがうまくしていなかったことでにくかったとうことでした。いたしまして便でおりさせていただきました。とこのようなことがきないようのチェックをいたします。し訳ございませんでした。なお、おわびのとしてさせていただきました。お使いいただければいです。

1:このえるためにかれたか。
1.おわびのることをらせるため。
2.のチェックをすることをらせるため。
3.かったことをえるため。
4.してったことをえるため。
2:このんでわかることはどれか。
1.さんは株GTSのったことを悔している。
2.さんのは、ライトがあった。
3.は、くてにくいというがよくきる。
4.株GTSはチェックをしないでっていた。

Từ khó trong bài :

:trả hàng
する:thao tác
:đính kèm, gửi kèm
:dấu hiệu

Lời dịch tham khảo :

Hãy đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi. Hãy khoanh đáp án đúng nhất từ 1, 2, 3, 4.

Ngày Takahashi Kouichi.
Ngày 3 tháng 8 năm 20XX
Công ty cổ phần GTS
Dịch vụ khách hàng
Kimura Ken
Tôi thật lòng xin lỗi vì màn hình từ điển điện tử quý khách mua hôm trước đã có vấn đề, gây rắc rối cho quý khách. Sau khi tôi kiểm tra việc gửi trả hàng thì có việc là đèn không hoạt động và màn hình thì khó nhìn. Ngay lập tức, chúng tôi sẽ sửa chữa nên quý khách gửi trả hàng cho chúng tôi vào gói hàng riêng. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra hàng để không xảy ra việc như vậy lần thứ 2. Thật lòng xin lỗi. Hơn nữa, chúng tôi còn gửi kèm tập phiếu giảm giá mặt hàng như dấu hiệu lời xin lỗi. Nếu quý khách sử dụng thì thật may mắn.

Câu hỏi 1: Bức thư này được viết để truyền đạt cái gì?
1. Để thông báo việc gửi dấu hiệu riêng biệt.
2. Thông báo việc kiểm tra mặt hàng.
3. Truyền đạt việc màn hình từ điển điện từ bị tối.
4. Truyền đạt chuyện sửa chữa từ điển điện tử và gửi đi.
Câu hỏi 2: Đọc bức thư này và hiểu được là câu nào?
1. Ông Takahashi hối hận vì đã mua từ điển điện từ của công ty cổ phần GTS.
2. Từ điển điện từ của ông Takahashi đèn có vấn đề.
3. Từ điển điện từ thường xảy ra vấn đề màn hình tối khó nhìn.
4. Công ty cổ phần GTS không kiểm tra mặt hàng mà bán từ điển điện từ.

Lựa chọn đáp án

Câu 1 đáp án là 4 vì trong bức thư có câu: “Ngay lập tức, chúng tôi sẽ sửa chữa nên quý khách gửi trả hàng cho chúng tôi vào gói hàng riêng. ”
Câu 2 đáp án đúng là 2 vì trong bức thư có câu: “Sau khi tôi kiểm tra việc gửi trả hàng thì có việc là đèn không hoạt động và màn hình thì khó nhìn”

Trên đây là nội dung bài Hướng dẫn luyện đọc tiếng Nhật N3 bài 66. Mời các bạn cùng luyện đọc tiếng Nhật qua các bài luyện đọc khác trong chuyên mục : Luyện đọc tiếng Nhật N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: