You dont have javascript enabled! Please enable it!

lệch khỏi, bãi biển, tối đa tiếng Nhật là gì ?

lệch khỏi, bãi biển, tối đa tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

lệch khỏi, bãi biển, tối đa tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
lệch khỏi, bãi biển, tối đa tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : lệch khỏi bãi biển tối đa

lệch khỏi

Nghĩa tiếng Nhật () : ずれる
Cách đọc : ずれる
Ví dụ :
Vị trí của băng rôn hơi lệch
ポスターのしずれているよ。

bãi biển

Nghĩa tiếng Nhật () : ビーチ
Cách đọc : ビーチ
Ví dụ :
Tôi đã cùng bạn bè lướt sóng ở ngoài biển
ビーチでとサーフィンしたよ。

tối đa

Nghĩa tiếng Nhật () : せいぜい
Cách đọc : せいぜい
Ví dụ :
Dù có cố thể nào thì tôi đa cũng chỉ vị trí thứ 3 thôi nhỉ
どんなに頑っても、せいぜい3くらいに
しかなれないだろうな。

Trên đây là nội dung bài viết : lệch khỏi, bãi biển, tối đa tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: