You dont have javascript enabled! Please enable it!

lo lắng, mồ hôi, hoàn toàn tiếng Nhật là gì ?

lo lắng, mồ hôi, hoàn toàn tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

lo lắng, mồ hôi, hoàn toàn tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
lo lắng, mồ hôi, hoàn toàn tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : lo lắng mồ hôi hoàn toàn

lo lắng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : なやむ
Ví dụ :
Anh ấy đang lo lắng chuyện thi cử
のことでんでいます。

mồ hôi

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : あせ
Ví dụ :
Anh ấy đang đổ mổ hôi trên mặt
をかいていたの。

hoàn toàn

Nghĩa tiếng Nhật () : すっかり
Cách đọc : すっかり
Ví dụ :
Tôi quên béng việc mua đồ
をすっかりれていた。

Trên đây là nội dung bài viết : lo lắng, mồ hôi, hoàn toàn tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: